Etiket - seçilmişlik

Makaleler

Önceden Belirlenme ve Kadercilik

Hristiyan doktrini olan Önceden Belirleme ve putperest doktrini olan kadercilik birbirleriyle karıştırılarak birçok yanlış anlama ortaya çıkmaktadır. Gerçekte bu iki doktrin arasında sadece tek bir ortak nokta vardır; o da iki doktrinin de gelecekteki bütün olayların mutlak kesinliğini...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Seçim Yapmaktaki Amacı

Günümüzde Kutsal Yazılarda öğretilen “seçilmişlik” öğretisine karşı saldırılar artmaktadır. Hristiyanlık tarihinde bu öğretişe karşı saldırılar devamlı yapılmaktaydı. Bugün genel olarak İnanlılar Topluluğu’na baktığımızda bir çok Mesih İnanlısı seçilmişlik öğretisini geçmişte bir...

Teoloji & Doktrin

İmanın Başlangıcı, Devamı ve Sonu Sadece Tanrı’dan Gelir

Kutsal Yazı’daki dualar özellikle kutsanmış lığımızın başlangıcının, devamının ve sonunun sadece Tanrı ‘dan geldiğini gösterir. Kutsalların yazdıkları duaları da böyle okuyoruz. Süleyman, “Buyruklarına uymamız için Rab yüreklerimizi kendisine yöneltsin” [1Kr. 8:58] demiştir...

Teoloji & Doktrin

Ruh’un Işığı Yoksa Her Şey Karanlıktır

Burada Pavlus insanları yoksun bıraktığı şeyi başka bir yerde dua ederken sadece Tanrı’ya atfeder. “Tanrı…ve Yücelikler Babası size bilgelik ve esin Ruhu versin” [Ef. 1:17, Vg.]. Şimdi bilgeliğin ve esinin Tanrı’nın armağanı olduğunu duyuyorsunuz. Pavlus başka ne diyor...

Teoloji & Doktrin

İnsanın Tanrı’yı Bilmesi, Tanrı’nın İşidir

Göksel Baba’mızın, yenileyen Ruhu’yla [Krş. Tit. 3:4-6] seçilmişlerine bahşettiği her şeyden -tartışma götürmeyecek bir gerçek- doğamızın yoksun olduğuna inansaydık, burada kuşku duyma fırsatımız olmazdı! Peygambere göre, imanlı halk şöyle demektedir: “Çünkü yaşam kaynağı sensin...