Etiket - şeytan

Teoloji & Doktrin

Aynı Olayda Aktif Olan Tanrı, İblis ve İnsan

Bu konularda Tanrı’nın davranış tarzı çok farklıdır. Bunu daha iyi anlayalım diye, Kildanlıların kutsal bir kişi olan Eyüp’ü felakete uğratmalarını örnek verebiliriz. Onun çobanlarını öldürdüler ve düşmanca sürüsüne saldırdılar [Eyü. 1:17]. Yaptıkları kötü eylem mükemmelce bellidir: Bu...

Teoloji & Doktrin

İnsan, Gerçekten de İsteyerek Şeytanın Gücü Altındadır

Tanrı, insanların yüreklerinde nasıl çalışır? İnsan, gerçekten de isteyerek şeytanın gücü altındadır. Yanılmıyorsam, yaradılışı gereği insanın, ne kararlılıkla iyiyi arzu edebilecek ne de çaba göstererek iyinin uğrunda mücadele edebilecek kadar günahın boyunduruğunun kölesi olduğunu yeterince...

Teoloji & Doktrin

Tanrı İnsanları Nasıl Güdüler?

İrdelediğimiz bu gizemli yönlendirmelerle ilgili olduğu kadarıyla, Tanrı’nın, kralın yüreğini istediği yöne çevirdiğine dair Süleyman’ın ifadesi [Özd. 21:1] kuşkusuz bütün insan soyunu kapsar. Sanki “Zihinlerimizde anladığımız her şey, Tanrı’nın gizemli esinlemesiyle Kendi...

Teoloji & Doktrin

Sadece “İzin” Değil

Tanrı’nın, İblis’i ve bütün kötüleri Kendi istemi doğrultusunda yönlendirdiğinin ve harekete geçirdiğinin söylendiği diğer parçalar daha güç bir soruya zemin hazırlamaktadır. Bedensel duyu, Tanrı’nın, onların aracılığıyla işini yaptığında onların günahlarının kirliliğini...

Teoloji & Doktrin

Şeytanlar Düşünce Değil, Gerçektir

Meleklerin iyi esinlerden ya da Tanrı’nın, insanların zihinde uyandırdığı itici güçlerden başka bir şey olmadığını öğreten bu asılsız felsefeyi daha önce çürüttüğümüz61 için, burada da şeytanların, bedenimizden gelen bu kötü duygulardan ve tedirginliklerden başka bir şey olmadığını geveleyen...