Etiket - sorumluluk

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sorumluluktan Kurtarmaz

Kendilerini bu ölçülülüğe göre düzeltecek olan herkes geçmişteki sıkıntıları yüzünden Tanrı’ya söylenmeyecektir. Kendi kötülüklerinin suçunu O’na atmayacaklardır. Homeros’un Agamemnon’u böyle yapmıştı: “Neden ben değilim ama Zeus’la kader”[1]...