Etiket - tahmin

Tanrı

Tahminlerimizde Tanrı’nın Yaratma İşinin Ötesine Gidemeyiz ve Gitmemeliyiz

Yeşaya sahte tanrılara tapanları, yeryüzünün ve gökkubbenin temelleri atıldığından beri gerçek Tanrı’nın kim olduğunu öğrenmedikleri için haklı olarak akılsızlıkla suçlamıştır [Yşa. 40: 21; Krş. 22. a.]. Buna rağmen zekâmız yavaş ve donuk olduğundan, imanlıların putperestlerin uydurmacalarına...