Etiket - Tanrı

İsa Mesih Tanrı Üçlü Birlik

İsa Mesih’in Tanrılığı ve Tanıklığı

“İsa kimdir? Tanrı mıdır, değil midir?” sorusu kadar çok şey kapsayan önemli bir soru var mıdır? İsa Tanrı değilse, o zaman Mesih İnancı diye bir şey yoktur. O’na tapınan bizler putperestlerden başka bir şey değiliz. Tam tersine; Tanrı ise, O’nun sadece iyi bir adam, hatta...

İsa Mesih

Mesih İsa’ya İnanmak

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar. TANRI NASIL BİR VARLIKTIR? Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1] Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve...