Etiket - Tanrı

Teoloji & Doktrin

Yasa’nın Acımasızlığı ve Bunun Amacı

Yasadan ne öğrenileceği artık kolayca anlaşılabilir: Yaratan’ımız olduğu için, Tanrı’nın Baba ve RAB olarak bizde yer etmeye hakkı vardır. Bu nedenle, O’na övgü, saygı, sevgi ve korku borçluyuz. Aslında aklımıza gelen bir kaprisin bizi her harekete geçirişinde peşinden gitmeye hiç...

Teoloji & Doktrin

On Emir Bizim İçin Nedir?

Burada yasadaki On Emri kısa bir açıklamayla belirtmenin yersiz olmayacağını sanıyorum[1]. Değinmiş olduğum nokta[2] daha net açıklanacaktır: Tanrı’nın bir zamanlar buyurduğu toplu tapınma hala geçerlidir. Ardından ikinci noktanın doğrulanması gelecektir: Yahudiler, yasadan sadece...

Teoloji & Doktrin

Tanrı Kendi Adına Değil, Bizim Adımıza Melekleri Kullanır

Tanrı’nın, gücünü, daha çok meleklerin hizmeti olmadan bizzat değil, onların aracılığıyla duyurmayı, imanlıların güvenliğini sağlamayı ve iyiliğinden verdiği armağanları imanlılara iletmeyi alışkanlık haline getirdiğini irdelersek bu tehlikeyi iyice önleriz. Elbette Tanrı, onlarsız yapamazmış...

Teoloji & Doktrin

Aynı Olayda Aktif Olan Tanrı, İblis ve İnsan

Bu konularda Tanrı’nın davranış tarzı çok farklıdır. Bunu daha iyi anlayalım diye, Kildanlıların kutsal bir kişi olan Eyüp’ü felakete uğratmalarını örnek verebiliriz. Onun çobanlarını öldürdüler ve düşmanca sürüsüne saldırdılar [Eyü. 1:17]. Yaptıkları kötü eylem mükemmelce bellidir: Bu...