Etiket - Tarih ve Bilim

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Armağanı Olarak Bilim

İnsan düşmüş ve doğruluğundan sapmış bile olsa, seküler yazarlarda bu konulara her ne zaman rastlasak, onların içinde parlayan, hayran bırakan bu gerçeğin ışığı, yine de insan zihninin Tanrı’nın yetkin armağanlarını giyinmiş ve bunlarla süslenmiş olduğunu bize öğretsin. Tanrı’nın...

Teoloji & Doktrin

Sanat ve Bilim Anlayışı

Sonra hem temel bilimler hem de el sanatları geliyor. İnsan zekâsının gücü bunları öğrenirken de ortaya çıkıyor, çünkü hepimizin belli bir yeteneği var. Ama herkes her sanatı öğrenmeye uygun olmasa bile bu, ortak bir enerjinin yeterli göstergesidir, çünkü herhangi bir sanata yeteneği olmayan birini...

İncil (Yeni Antlaşma) Kutsal Kitap

Kutsal Kitap Metinleri Güvenilir mi?

Bugün sahip olduğumuz Kutsal Kitabın (Tevrat,Zebur ve İncil), özgünüyle aynı olduğunu nereden bilebiliriz? Yüzyıllardır, kopyalarını çıkaranlar, metine ekler, metinden çıkartmalar ya da kendi fikirlerini eklemek gibi müdahalelerde bulunmamışlar mıdır? Bu sorular sıklıkla, Hristiyan kaynaklarını...

İsa Mesih

Çağdaş Bilim ve Mesih`in Dirilişi

Loren Eisley, “İnsan, Kozmik Yetim’dir” diye yazmıştır. İnsan, evrende “Neden?” sorusunu soran tek kişidir. Diğer hayvanların kendilerine yol gösterecek içgüdüleri vardır ama insan sorular sormayı öğrenmiştir. “Ben kimim?” diye sorar, “Neden buradayım...