Etiket - teselli

Teoloji & Doktrin

İmanlıların Tesellisi Olarak Tanrı’nın Sağlayışı

Bu iftiralar ya da daha çok aklı başından gitmiş insanların abuk sabuk sözlerinin arkası, sağlayış konusu, en iyi ve en tatlı meyveyi alalım diye, Tanrı’ya saygı kuralının gerektirdiği dine bağlılıkla ve kutsallıkla düşünüldüğünde kolayca kesilir. Bu durumda Hristiyanın yüreği, her şeyin...