Etiket - topluluk

Kilise ve Kilise Tarihi

Kilise nedir?

Günümüzde birçok insan kiliseyi bir bina olarak algılar. Kutsal Kitap’ın kilise anlayışı bu değildir. “Kilise” sözcüğü, “topluluk” ya da “çağrılmış olanlar” olarak tanımlanan Grekçe ekklesia sözcüğünden gelir. “Kilise”nin kök anlamı, bir bina değil, insanlardır. İnsanlara hangi kiliseye...

Teoloji & Doktrin

İmanın Başlangıcı, Devamı ve Sonu Sadece Tanrı’dan Gelir

Kutsal Yazı’daki dualar özellikle kutsanmış lığımızın başlangıcının, devamının ve sonunun sadece Tanrı ‘dan geldiğini gösterir. Kutsalların yazdıkları duaları da böyle okuyoruz. Süleyman, “Buyruklarına uymamız için Rab yüreklerimizi kendisine yöneltsin” [1Kr. 8:58] demiştir...

Kilise ve Kilise Tarihi

Görünen ve Görünmeyen Kilise

Mesih’in görünen ve görünmeyen kilisesi arasındaki fark Hıristiyanlık tarihinin ilk milenyumunun en büyük teologu olarak kabul edilen, Kuzey Afrika, Hippo piskoposu Aziz Augustine’in düşüncesi ile izah edilir. Augustine, İsa’nın ve elçilerinin delice ve buğday meselleri hakkındaki öğretisini...