Etiket - Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Üçlü Birlik ve Hristiyanlık

Başlıktan da anlaşıldığı üzere bu bölüm Üçlübirlik hakkındadır. Bildiğiniz gibi “Üçlübirlik”, bir ve üç rakamlarını bir arada kullanan, birleştiren bir kelimedir. Kuşkusuz, “Üçlübirlik” kelimesi Kutsal Kitap’ta kullanılmamıştır; fakat Kutsal Kitap’ın Tanrı’yı içeren temel öğretişi olan Tanrı’nın üç...

Genel

Bölüm 2: Tanrı ve Kutsal Üçlü Birlik

Westminster İnanç Açıklaması Bölüm II: Tanrı ve Kutsal Üçlübirlik 1. Diri ve gerçek olan,[1] varlıkta ve yetkinlikte sınırsız[2] ve tümüyle pak olan Ruh,[3] gözle görülemeyen;[4] bedeni ya da farklı kısımları olmayan,[5] doğasında tutkularına göre farklılık göstermeyen;[6] sınırsız,[7]...

Vahiy Bölümü

Üçlübirlik Tanrısından Selamlar – (Vahiy 1:4-5)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:4-5 Size lütuf ve Esenlik olsun. Neredeyse ibadetlerimizde her Pazar bu kelimeleri duyuyorsunuz. Her hafta ibadetimizde Rabbin lütfunun ve esenliğinin üzerinizde olduğu gerçeğini tekrar ediyoruz. Her hafta kilise ibadet düzenimizde bu sözleri tekrar ederek...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Ruh’un Tanrılığına Dair Kesin Tanıklıklar

Aslında Kutsal Yazı, O’ndan söz ederken, “Tanrı” demekten çekinmez. Pavlus, Tanrı’nın Ruhu bizde yaşadığı için, bizim Tanrı’nın tapınağı olduğumuz sonucuna varır [1Ko. 3:16-17; 6:19; 2Ko. 6:16]. Bu gerçeği kolayca geçiştiremeyiz. Aslında Tanrı, bizi Kendisine tapınak...