Etiket - Üçlü Birlik

İsa Mesih Teoloji & Doktrin

Mesih’in Tanrılığı Mucizelerinden Anlaşılmaktadır

O’nun tanrılığı mucizelerinde ne kadar apaçık ve net görülür! Hem peygamberlerin hem de elçilerin O’nunkiyle eşit ve benzer mucizeler yaptıklarını kabul etsem bile, yine de şu açıdan çok büyük bir fark vardır: Onlar yaptıkları hizmetlerde Tanrı’nın armağanlarını saçarlar ama O...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Tanrı’dır

Kutsal Kitap’ın, Kutsal Ruh’un bir nesne değil bir kişi olduğunu açıkladığını gördük. İngilizce’de Kutsal Ruh için It (cansız varlıklar için O) değil, He (erkekler için O) zamiri kullanılır. Aynı zamanda Kutsal Kitap, Kutsal Ruh’un tanrısal bir kişi olduğunu da açıklamaktadır. Kutsal Ruh Tanrı’dır...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap, Kutsal Ruh İçin Kişi Zamirlerini Kullanır

Kişilerden bahsederken ben, sen, o gibi kelimeler kullanırız. Bu kelimelerin tabi ki de, kişiliği olmayan nesneler veya şeyler için de kullanıldığı durumlar vardır. Gemiler, arabalar veya kilise için cinsiyet belirten terimler kullanırız. Genelde bu kullanım, kolayca anlaşılabilen şekillerde olur...

Kutsal Ruh Teoloji & Doktrin

Kutsal Ruh Kimdir?

Şairler, genç bir adamın hayalinin, bahar aylarında aşka dönüşmesinden bahsederler. 1958’in ilk baharında, benim hayalim ise ölümcül bir mücadeleye kilitlenmişti. Bu mücadele, benim ölümlü insani varlığım ile Tanrı’nın ölümsüz yasası arasında olan ve hiçbir insanın tamamen veya sonunda yenemeyeceği...