Etiket - umut

İsa Mesih

Mesih’siz, Gelecek Umutlarınız Anlamsızdır

Hristiyan olmazsanız ne bu yaşamda ne de sonraki yaşamda teselli bulma umudunuz hiç yoktur. Kutsal Ruh’un tesellisiyle Tanrı korkusu el ele gider. Rab Tanrı, sadece kendi halkına esenlikten söz etmektedir (Mezmur 85:8). Günahlarınıza devam ederken hissedebileceğiniz esenlik duygusu...