Etiket - yalan

Teoloji & Doktrin

İblis, Tanrı’nın Yoz Bir Yaratığıdır

Ne var ki, iblisi Tanrı yarattığı için, onun mayasına atfedilen bu kötülüğün yaradılışından değil, sapkınlıktan geldiğini unutmayalım. Sahip olduğu, mahkûm edilmesi gereken her şey onun başkaldırısından ve düşüşünden kaynaklanmıştır. Bu nedenle Kutsal Yazı, onun bu durumunun Tanrı’dan...