Etiket - yaratılış

Tanrı

Tahminlerimizde Tanrı’nın Yaratma İşinin Ötesine Gidemeyiz ve Gitmemeliyiz

Yeşaya sahte tanrılara tapanları, yeryüzünün ve gökkubbenin temelleri atıldığından beri gerçek Tanrı’nın kim olduğunu öğrenmedikleri için haklı olarak akılsızlıkla suçlamıştır [Yşa. 40: 21; Krş. 22. a.]. Buna rağmen zekâmız yavaş ve donuk olduğundan, imanlıların putperestlerin uydurmacalarına...

Teoloji & Doktrin

İnsanın Yaratılışı

Tanrı’nın işlerinin tümü içersinde, O’nun adaletinin, bilgeliğinin ve iyiliğinin en iyi örneği insandır. Daha önce de dediğimiz gibi kendimizi uygun şekilde tanımadan Tanrı’ya ilişkin açık ve belirgin bir şekilde bilgi sahibi olamayız. İnsan hakkındaki gerçekler (bilgi) iki şey içerir: ilk olarak...