Etiket - YHVH

Tanrı Teoloji & Doktrin

Tanrı Her şeyin Rab’bidir

Ama insan doğasını daha ayrıntılı ele almadan önce araya meleklerle ilgili bir şeyler eklemeliyim. Elbette sıradan halkın ilkelliğine ayak uyduran Musa, Yaratılış tarihinde Tanrı’nın, gözümüze görünenlerden başka işlerinden söz etmez. Yine de daha sonra melekleri Tanrı’nın hizmetlileri...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

On Emir

Birinci buyruk: “Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın YAHVE Ben’im. Karşımda başka ilahların olmayacaktır”. Tanrı’nın yetkisini insanlara gösterdiği kelime “Tanrın” kelimesinde bulunmaktadır. Herşeyin üzerindeki, kendinde varoluşa sahip olan ve var olan herşeyi devam ettiren...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Kötülüğü (Kötü Araçları), Doğrulukla Kullanması

İblis ve tüm kötü insanların Tanrı’nın iradesiyle kontrol edildiklerini söyleyen bazı Kutsal Kitap ayetlerinin anlaşılması çok güçtür. Kötülük yapıldığında Tanrı’nın sorumlu olduğunu düşünmeye başlarız. Tanrı’nın bazı şeyleri yapıp bazılarının da olmasına izin verdiğini söylerek bu sorunu çözmeye...