Teoloji & Doktrin

Tanrı Bilgisi, İnsanın Zihnine Doğal Olarak Konmuştur

Her insanın kafasında (herhangi) bir çeşit tanrının var olduğu düşüncesinin bulunduğu gerçeği, hayatın sorgulanamaz bir hakikatıdır. Tanrı bu bilinci insanlara aşılamaktadır. Bunu geçmişte yapmış, günümüzde de yapmaya devam etmektedir. Bir Tanrı’nın varlığından habersiz oldukları konusunda insanoğlunun özrü yoktur. Putlar önünde secde eden insanlar bile bir Tanrının, kendilerinden üstün, tapınılmaya layık olan bir Tanrı’nın varlığına inandıklarını kanıtlar.

Böylece, kolayca görebiliriz ki; din, eleştirici bazı kişilerin söylediği gibi halkı bastırıp, kontrol altında tutmak için insanların icat ettiği bir şey değildir. Evet, bazılarının dini bu amaçla kullandıkları doğrudur ancak bir Tanrının var olduğu inancı insanların zihinlerinin derinliklerinde bulunuyor olmasaydı, bu kişiler dini, insanları yönetmek amacıyla kullanamazlardı. Bazı insanlar bir Tanrı’nın olmadığına inandıklarını iddia ederler. Ancak bu kişiler bile unutmaya çalıştıkları bu Tanrı’ya inanmaya zorlandıkları zamanlar olduğunu görürler. Yaptıkları kötülüklerden ötürü cezanlandırılmaktan korkarlar.

Tanrı bilgisi, bir kişinin okulda öğrendiği bir şey değildir. Bu bilgiyi kendi içinde bulur ve her ne kadar büyük bir güçle çabalasa da, bu gerçeği kendi içinden tamamıyla çıkarıp atamaz.

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı
Madde 3

Bu yazıda geçen konular: