İnanç Savunması

Tanrı düşüncesini değiştirir mi?

Soru: Tanrı düşüncesinin değiştirir mi (Yaratılış 6:7; Mısırdan Çıkış 32:14; 1.Samuel 15:10-11, 35) değiştirmez mi (1.Samuel 15:29)?
Ayet: Yaratılış 6:7; Mısırdan Çıkış 32:14; 1.Samuel 15:10-11, 35, 1.Samuel 15:29
Kategori: Tanrı’nın tarihte nasıl işlediğinin yanlış anlaşılması& İbrani kullanımının yanlış anlaşılması)

Cevap:
Bu “sözde” çelişki genellikle Kutsal Kitap’ın eski İngilizce çevirilerinde yer almaktadır. Suçlama, çeviri farklılıklarından kaynaklanmakta ve olayın bağlamına bakmakla çözülmketedir. Tanrı Saul’un İsrail kralı olarak görevinde başarısız olacağını biliyordu. Yine de Tanrı Saul’un kral olmasına izin verdi ve isteğini gerçekleştirmek için onu büyük ölçüde kullandı. Saul İsrail’in lideri olarak oldukça etkiliydi, halkı cesaretlendirmede, uluslarından gurur duymalarında ve savaş zamanlarında İsrail’in düşmanlarıyla mücadele etmekte etkiliydi.

Fakat Tanrı bu zamandan çok önce açıkladı (Yaratılış 49:8-10), İsrail’e hükemedecek kral Yahuda oymağından çıkacaktı. Saul Benyamin oymağındandı. Bu nedenle şüphesiz Saul ve soyu Tanrı’nın İsrail tahtına oturması için seçimi değildi. Kendisinden sonra gelen Davut ise Yahuda oymağındandı ve onun soyu devam edecekti.

Bu nedenle her şeyi bilen Tanrı Saul hakkında düşüncesini değiştirmedi, çünkü Saul kendisinden döneceğini ve tahtın bir başkasına verileceğini biliyordu. Tanrı’nın ne düşündüğünü ve Saul’un Kendisinden dönmesinden dolayı ne hissettiğini ifade etmek için kullanılan İbranice kelime yukarıda “tövbe” olarak verilen “niham”dır. Fakat diğer genel dillerde olduğu gibi, birden fazla anlama gelebilir. Örneğin Türkçe’de “sevgi” için tek bir kelime vardır. grekçede en az dört ve İbranice’de daha fazla kelime vardır. ibranice ve Grekçe sevgi kelimesi orijinal anlama en yakın olması adına Türkçe’ye “sevgi” olarak çevrilebilir. Bu çevirmenlerin problemidir.

Kral James’in emriyle Kutsal Kitap’ı çevirenler bu “niham” kelimesini 41 kere “tövbe etmek” olarak çevirmiştir, İbranice el yazmalarında niham kelimesinin farklı yer aldığı 108 duruma bakmayarak. Bu çevirmenler yeni çevirmenlere oranla el yazmlarına daha az bağımlıydılar, daha sonrakiler Kutsal Kitapsal İbranicelerin içerdiği büyük bir anlayışa sahiptiler. Bu nedenle, daha çağdaş çevirmenler nahim kelimesini İbranice anlamına daha yakın bir şekilde çevirdiler (örneğin, kederlenmek, teselli etmek, düşüncesini değiştirmek).

Bunu aklımızda tutarak, İbranice’nin daha doğru bir kullanımı Tanrı Saul’u kral yaptığında kederlendi olabilir. Tanrı yalan söylemez veya düşüncesini değiştirmez, çünkü düşüncesini değiştirecek olan bir insan değildir. Tanrı Saul’u kral yaptığından ötürü kederlendi. Tanrı Kutsal Kitap’ta göstermektedir ki gerçek duygulara sahiptir. İnsanların acılarına merhamet eder ve insanlar yardım için O’na haykırdığında onları dinlerler. Öfkesi ve kızgınlığı halkının başkalarının yaptıklarından ötürü acı çektiğini gördüğünde artar.

Saul’un itaatsizliğinin sonucu Tanrı’ya ve İsrail halkına acıdı. Ama aynı zamanda, Tanrı en başından beri Yahuda oymağından olmamasına rağmen tahta oturamayacaklarını planlamıştı. Bu nedenle Saul 24. Ve 25.ayetlerde peygamber Samuel’e Tanrı’yla barışmak ve tahttan indirilmek için yalvardığında Samuel Tanrı’nın her şeyin böyle olacağını söylediğini söyler. Düşüncesini değiştirmeyecek. Saul kral olmadan yüzlerce yıl önce bu böyle söylendi.

Burada hiçbir çelişki yoktur. Soru “Tanrı düşüncesini değiştirir miydi”. Cevap “hayır”dır. Fakat olaylara ve insanlara merhamet ve öfkeyle yanıt verir, bu nedenle kötülük yaptıklarında kederlenebilir.