Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın İnsanların Kalplerindeki İşleyişi

İnsan iradesi küçük bir at gibidir. Ona ya Tanrı, ya da İblis binebilir. Binici Tanrı olduğunda, bizleri doğru yola yönlendirir. Eğer binici İblis ise, bizleri yıkıma sürükler. Doğal insan, İblis’e itaat etmek zorunda değildir ancak Şeytan’nın zekiliğiyle öylesine büyülenmiş ve kandırılmıştır ki, gereklilikten boyun eğer ve isteyerek itaat eder.

Eyüp kitabındaki bir olay, hem Tanrı’nın, hem İblis’in hem de insanın işi olarak nitelendiriliyor. Bu nasıl doğru olabilir? Kildaniler, Eyüb’ün çobanını öldürüp, koyunlarını çalmışlardı. Bu eylemde üç amaç vardı. Rab, Eyüb’ün sabrını deniyordu; Şeytan onu üzüntüye boğmak istiyordu; ve Kildaniler de hırsızlıkla zengin olmak istiyorlardı. Üçünün planı birbirine uyuyordu. Rab, Şeytan’ın Eyüb’e saldırmasına izin vermiş ve Kildanileri de bir araç olarak kullanmıştır. Şeytan bu suçu işlemeleri için onların zaten bozulmuş ve kötü olan düşünüşlerini harekete geçirmiş ve onlarda kötü işlerine koşarak, suçlu duruma düşmüşlerdir.

Kutsal Kitap’ta Tanrı insanların kalplerini katılaştırdığını okuduğumuzda bunu, Tanrı’nın bu kişilerin ne yapacaklarını “önceden bildiği” ve ona göre davrandığı ya da isteğine aykırı birşeyin gerçekleşmesine “izin verdiği” şeklinde açıklayamayız. Gerçek cevap iki kısımdan oluşmaktadır:

1. Tanrı’nın ışığını kendisinden çektiği kişi, karanlıkta kalır. Tanrı’nın Ruhu olmaksızın insanın kalbi bir taş kadar katıdır. Bu sebeple, Tanrı’nın kalpleri katılaştırdığını söylemek doğrudur.

2. Tanrı, Şeytan’ı kullanarak yargılarını yerine getirir ve kötü insanların iradelerini dolaysız yoldan kontrol eden Şeytandır.

Çevremize baltığımızda, insanın kaderini kendisinin kontrol ettiği yargısına kolayca varabiliriz, ancak Kutsal Kitap bizlere, insanın iradesinin Tanrı tarafından kontrol edildiğini göstermektedir. İsrailliler Mısır’ı terketmeden önce Mısırlıların en değerli hazinelerini İsraillilere vermelerini Tanrı sağlamıştır (Çıkış 12:35,36). Yakup, oğullarına şu sözleri söylediğinde Tanrı’nın kendi planına göre insanların düşünüşlerini değiştirdiğini biliyordu: “ve o adamın önünde Kadir olan Tanrı size merhamet etsin” (Tekvin 43:14).

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı

Bu yazıda geçen konular: