Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Sağlayışı Bizi Sağduyu Borcundan Muaf Tutmaz

Ama gelecekteki olaylara ilgili olarak Süleyman, insanın düşüncelerinin Tanrı’nın sağlayışına uygun olmasını kolayca ortaya koyar. Rab’bin eliyle yönetilmiyorlarmış gibi, Rab olmaksızın şunu ya da bunu cesaretle üstlenen kişilerin körlüğüyle alay ettiği gibi, başka bir yerde de, “Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar ama adımlarını Rab yönlendirir” demektedir [Özd. 16:9]. Bu, Tanrı’nın sonsuza kadar sürecek olan hükmünün, O’nun istemine her zaman boyun eğdiğimizde geleceğimizi düşünmemizi ya da bütün işlerimizi düzene koymamızı asla engellemediği anlamına gelmektedir. Bunun nedeni bellidir. Yaşamımıza her zaman sınırlar koyan Tanrı aynı zamanda da yaşamımızın gözetimini bize bırakmaktadır; yaşamımızı korumanın yollarını göstermekte ve yardım etmektedir; tehlikeleri önceden bize göstermektedir; tehlikeler bizi habersiz yakalamasın diye önlemler ve çareler sunmuştur. Görevimizin ne olduğu çok bellidir: Rab, yaşamımızı korumayı bize emanet ettiyse görevimiz onu korumaktır; yardım sunuyorsa, yardımdan yararlanmaktır; tehlikelere karşı bizi önceden uyarıyorsa düşüncesizce kendimizi tehlike atmamaktır; çareleri ulaşılabilir kılıyorsa, bunları ihmal etmemektir. Ne var ki, ölümcül ve bu durumda da, çaresiz değilse hiçbir tehlikenin bize zarar vermeyeceğini söylüyorlar. Ama Rab, geri püskürtmeniz ve üstesinden gelmeniz için çareler sağlarsa acaba tehlikeler ölümcül olur mu? Tahmininizin ilahî takdire ne kadar uyduğuna bakın. Hiçbir tehlikenin farkında olmamız gerekmediği, çünkü ölümcül olmadığı, hiç önlem almasak bile kendimizi kurtaracağımız sonucuna varırız. Ama Rab, farkında olmanızdan hoşlanır, çünkü onu sizin için ölümcül duruma getirmeyecektir. Bu akılsızlar, gözlerinin önünde olanı düşünmezler. Rab, insanlara önlem alma ve dikkat etme sanatını esinlemiştir. Bu da, yaşamı korunma sağlayışına uygundur. Tam tersine, O’nun gelecek için sakladığı hastalıkları ihmal ve tembellikle üzerlerine çekerler. Her durumda delilik ve sağgörü ilahi takdirin birer aracı değilse nasıl oluyor da sağgörülü bir adam, kendine bakarken kendisini tehdit eden kötülüklerden kurtuluyor ama akılsız bir adam kendi düşüncesizce ataklığı nedeniyle yok oluyor? Bu nedenle, gelecekteki bütün olayların üstesinden gelinceye kadar ya da bu olaylar hiç dikkat etmeden geride kalıncaya kadar bunlara kuşkulu ve hazır reçetelerle direnmeyi kesmeyelim diye, Tanrı bunları bizden saklamaktan hoşnut olur. Tanrı’nın sağlayışının her zaman çıplak şekliyle karşımıza çıkmadığını, Tanrı’nın bir anlamda onu, kullandığı yöntemlerle giydirdiğini daha önce belirtmiştim.

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: