Tanrı Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Tanrısal Doğa Üç Kişinin Hepsinde Ortaktır

Ama açıkçası bu bağlantıda yanılıyorlar, çünkü bireylerin her birinin özün ayrı bir parçasına sahip olduğunu düşünüyorlar. Ne var ki, biz Kutsal Yazı’lardan, Tanrı’nın tek bir özünün olduğunu, hem Oğul’un, hem de Ruh’un özünün Kendilerinden var olduğunu öğretiyoruz; ama Baba ilk sırayı aldığı için ve bilgeliği Kendinden var olduğu için, dediğimiz gibi O, haklı olarak bütün tanrılığın başlangıcı ve ana kaynağı sayılır. Yani ayrıca belirtilmediğinde Tanrı Kendinden var olmuştur; Baba da kişi olarak Kendinden var olmuştur. Bizim ifademizden, bir dörtlü oluşturduğumuz sonucunu da akılsızca çıkarıyorlar, üç kişinin tek özden meydana geldiğini iddia ediyormuşuz gibi, kendi beyinlerinin ürettiği bu hayali yalan söyleyerek ve iftira ederek bize atfediyorlar. Tam tersine, bizim üç kişiyi özden ayırmadığımız ama onlar aynı özün içinde kalırken aralarında ayırım yaptığımız yazdıklarımızdan bellidir. Bu kişiler özden ayrı olsalardı bu insanların çıkarsamaları bir olasılıkla olabilirdi; ama bu durumda tek olan Tanrı’nın Kendinde barındırdığı kişiler değil, üç tanrı olurdu.

Gereksiz sorularına şöyle yanıt verilir: Özden üç tanrı çıktığını düşündüğümüzü varsayalım, Üçlü Birlik’in oluşumunda öz işbirliğine giriyor mu, girmiyor mu? Girmediği karşılığını veriyorlarsa, bu durumda Üçlü Birlik’te Tanrı olmayacaktır. Bu da aynı akılsızlıktan doğuyor. Üçlü Birlik’in bir parçası ya da üyesi olarak öz farklılığa dâhil olmasa da, kişilerde öz yok değildir ya da kişiler özün dışında değildir. Çünkü Baba, Tanrı olmasaydı Baba olamazdı; Oğul, Tanrı olmasaydı Oğul olamazdı. Bu durumda tanrısallığın kesin anlamda kendinden var olduğunu söylüyoruz. Aynı şekilde Tanrı olduğu için Oğul’un, Kişilik olarak değil ama Kendinden var olduğunu kabul ediyoruz. Aslında Oğul olduğu için O’nun Baba’dan var olduğunu söylüyoruz. Bu nedenle özünün başlangıcı yoktur. Kişiliğinin başlangıcı Tanrı’dır. Daha önce Üçlü Birlik hakkında konuşan bu ortodoks yazarlar, bu adı sadece kişiler için kullandılar, çünkü bu, sadece saçma bir yanlış değil, bu ayırımdaki özü kabul etmek için hiç katıksız bir imansızlık da olacaktı. Bu üçünden -Öz, Oğul, Ruh- bir Üçlü Birlik oluşturmak isteyenler Oğul’la Ruh’un özünü açıkça yok etmektedirler. Yoksa bir araya getirilmiş parçalar ayrılır ve bu, farklılaşmada hataya yol açar. Sonuçta, Baba’yla Tanrı eş anlamlı olsaydı bu durumda Baba, tanrılaştıran olurdu. Oğul’a gölgeden başka bir şey kalmazdı. Üçlü Birlik, tek olan Tanrı’nın yaratılmış iki şeyle birleşmesinden başka bir şey olmazdı.

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: