Teoloji & Doktrin

Tanrı’nın Tanrısızlara Nasıl Davrandığına Dair Kutsal Yazı’dan Örnekler

Birinci yöntem için şöyle deniyor gibidir: “Güvenilir danışmanları susturur, yaşlıların aklını alır” [Eyü. 12:20; Krş. Hez. 7:26]. “Dünya önderlerinin aklını başından alır, yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırır onları” [Eyü. 12:24; Krş. Mez. 107:40]. Aynı şekilde, “Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor, senden korkmamızı engelliyorsun?” [Yşa. 63:17]. Bu parçalar, Tanrı’nın ne çeşit insanlarda çalışmasını sürdürdüğünden çok, terk ederek onlara neler yaptığına işaret etmektedir.

Ama bunlardan başka tanıklıklar da vardır. Örneğin; firavunu katılaştırması böyledir: “Sizi dinleyemesin diye. firavunu inatçı yapacağım [Çık. 7:3-4] ve halkı salıvermeyecek” [Çık. 4:21]. Daha sonra firavunu “inatçı” yaptığını söylemiştir [Çık. 10:20, 27; 11:10; 14:8]. Onun yüreğini yumuşatmayarak mı katılaştırmıştır? Aslında bu doğrudur ama daha fazlasını da yapmıştır. Yüreğinin inatçılığı pekişsin diye onu İblis’e dönüştürmüştür. “Onu inatçı yapacağım” [Çık. 4:21] demesinin nedeni budur. Halk Mısır’dan çıkar; bölgede oturanlar düşman olarak onları karşılamaya gelirler. Onları ne kışkırtmıştır? Nitekim Musa halkına, onların yüreklerini inatçı yapanın RAB olduğunu duyurmuştur [Yas. 2:30]. Aslında peygamber aynı tarihi anlatırken “Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının; halkından tiksindiler” demektedir [Mez. 105:25]. Onların, Tanrı’nın öğüdünden yoksun kaldıkları için sürçtüklerini söyleyemezsiniz. “İnatçı oldularsa” ve “değiştilerse” bilerek ve isteyerek buna akılları yatmıştı. Dahası, halkın günahlılığını cezalandırmak ne zaman Tanrı’nın gözüne iyi görünse yolundan sapanların aracılığıyla işini nasıl yürütmüştür? Öyle ki, halk sadece hizmet verirken, yürürlüğe koyma işinin Tanrı’da olduğunu herkes anlayabilir. Bu durumda onları, ıslıkla çağırmakla [Yşa. 5:26; 7:18], onları yakalamak için İsraillileri ağ olarak kullanmakla ve [Hez. 12:13; 17:20], sonra da balyoz gibi kırıp parçalamak için İsraillilerden yararlanmakla [Yer. 50:23] tehdit etmiştir. Ama Sanherib’e, onları Kendi eliyle öldürürken, nişan alıp kullanacağı balta diyerek Kendisinin boş oturmayacağını açıkça duyurmuştur [Yşa. 10:15]. Augustinus başka bir yerde konuyu aşağıdaki gibi çok iyi anlatmaktadır: “Aslında insanların kendileri günah işler; günah işleyerek şunu ya da bunu yapmaları, karanlığı gözüne hoş geldiği gibi bölen Tanrı’nın gücünden gelir.”

Bu yazıda geçen konular: