Teoloji & Doktrin

Tanrı’yı Tanımanın Anlamı

Tanrı’yı tanımak, sadece bir Tanrı’nın olduğunu bilmek demek değildir. Tanrısal bir yaşam sürmeyen kişiler Tanrı’yı gerçek anlamda tanıyamazlar. Tanrı’nın herşeyin yaratıcısı olduğunu ve kendi gücüyle herşeyi olduğu gibi muhafaza ettiğini bilen bir kişi, Tanrı hakkında pek az şey biliyordur. Bazı kişiler, Tanrı’nın insanları bilgelik, adalet ve şefkatle yönettiğini bile anlarlar. Fakat Tanrı’dan ayrı olarak hiçbir şekilde bilgelik, doğruluk, güç ve gerçeğin bizde bulunmadığını anladığımız an sadece Tanrı’yı gerçek anlamda tanıyabiliriz. İyi olan herşeyi O’nda aramalı ve O’na şükretmeliyiz. Bundan sonra anlarız ki, bizleri O yarattığına ve O koruduğuna göre, yaşamlarımız da O’na aittir. Eğer biz O’nunsak, davranışlarımız sadece O’nun yapmamızı istediği şeyler olmalıdır. Böylece, günahtan dönerdik. İyi olanı yapma arzumuz cezalandırılma korkusundan değil, O’nu sevdiğimizden ve O’nu gücendirme korkusundan ileri gelirdi.

John Calvin, Kutsal Kitap Hristiyanlığı
Madde 2

Bu yazıda geçen konular: