Video

Tanrı’yı tanıyor musun?

Pastor John Piper’ın Yuhanna 5:33-37 ayetleri hakkında verdiği vaazdan bir bölüm. Piper bu konuşmasında Tanrı’yı tanımak ve Tanrı’nın Oğlunu tanımak arasındaki ilişkiyi açıklıyor.