Tevrat (Eski Antlaşma)

Tevrat ve Zebur Mesih’in geleceğinden bahseder mi?

İsa Mesih hakkında birçok Eski Antlaşma peygamberliği vardır. Bazı yorumcular Mesih’le ilgili peygamberliklerin sayısını yüzlerle bildirirler. Aşağıda bunlar arasında en açık ve en önemlileri sayılanlar yer almaktadır.

İsa’nın doğumuyla ilgili olarak—Yeşaya 7:14: “Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” Yeşaya 9:6: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” Mika 5:2: “Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.”

İsa’nın hizmeti ve ölümü hakkında—Zekeriya 9:9: “Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!” Mezmur 22:16-18: “Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerimi sayar oldum, gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar.”

Yeşaya’nın 53’cü bölüm büyük bir olasılıkla İsa hakkındaki en açık peygamberliktir. Yeşaya 53:3-7’nin İsa’dan söz ettiği çok açıktır: “İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını.”

Daniel 9’cu bölümdeki “yetmiş hafta,” Mesih İsa’nın “öldürüleceği” günü tam olarak bildirir. Yeşaya 50:6 İsa’nın katlandığı dayağı doğru bir şekilde tanımlar. Zekeriya 12:10, İsa’nın çarmıhta ölmesinden sonra gerçekleşen “deşilmesini” önceden bildirir. Daha birçok örnek verilebilir ancak bunlar yeterlidir. Eski Antlaşma’nın İsa’nın Mesih olarak geleceğini önceden bildirdiği kesindir.