Tüm Konular

Tanrı

Tanrı’nın Adı: YHVH

YHVH, kendisini Kutsal Kitap içerisinde tanıtan Tanrı’nın özel adıdır. Özellikle Eski Antlaşma kitapları içerisinde birçok kez Tanrı’nın Adını her şeyin üzerinde tuttuğunu yazdığını okuyoruz. Bu isim 10 Emir’de yer alacak kadar önemli bir konudur. İbranice’de sesli harf olmamasından dolayı “YHVH”...

Teoloji & Doktrin

Nuh Dönemine Bakış

Kutsal Kitap, düşüşten sonra kötülüğün insanlar arasında gittikçe arttığını belirtmektedir. Aslında Nuh zamanına kadar, ki Adem’den bu yana kadar geçen zaman tanımlanamamaktadır, Tanrı’nın önünde doğru yaşayan geriye kalmış tek aile, Nuh’un kendi ailesiydi. Tanrı’nın büyük bir Tufan şeklinde gelen...

Teoloji & Doktrin

Eski Antlaşma’da Sünnetin Anlamı

Yeni Antlaşma’ya kabulün işareti olan vaftizin, Eski Antlaşma’da bir karşılığı vardır. Bu işaret sünnet işaretidir. Bundan bahsetmemiz gerekir; çünkü vaftizin anlamını tam olarak anlamak için sünnetin anlamını bilmek şarttır. Sünnet, Rab’bin lütuf antlaşmasına kabulün işareti olduğu kadar “Benim...

Kutsal Ruh

Kutsal Ruh Tarafından Çağrılmak

Başkalarını Mesih’e gelmeleri için etkileme çabalarım, karmaşık sonuçlara neden oldu. İşimin, tıpkı benim değişim yaşadığım gece ettiğim dua gibi benzeri bir dua etmeye ikna etmek olduğuna emindim. Bundan aileme bahsetmeye çalıştım, fakat çok dindar olduğumu düşünmelerine neden oldu. Diğer birkaç...

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap’ı Nasıl Çalışmalıyız?

Kutsal Kitap çalışması, öncelikle İsa Mesih’in, O’nun yaşamının, ölümünün ve dirilişinin Kutsal Yazılar’ın merkezi olduğu kabul ederek yapılmalıdır. Tanrı’nın kurtaran sevgisi, Mesih’te açıklanmıştır; ki bu tanıklık, Kutsal Kitap vahyinin temelidir. Kısaca, Kutsal Kitap, dünyayı çok seven ve onu...