Tüm Konular

Teoloji & Doktrin

Kutsal Kitap’taki Kavramları Tanımlayalım

Vaftiz Tanımlamamız ve anlamamız gereken ilk ve en önemli terim, bu kitabın konusu olan vaftizdir. Tarihsel olarak, Hristiyanlar ve Protestan Reformcular vaftizi, suyun dışsal işareti aracılığıyla İsa Mesih’in Kilisesi’ne kabul olarak algılamışlardır. İsa, dirilişinden sonra ve Matta 28’de göğe...

İsa Mesih

Sonsuz Yaşamı Keşfetmek

Size bir doktor lazım! Tanrı size şöyle diyor: “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya: 57 : 18). Tanrı (size) şöyle sesleniyor(söylüyor): “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya 57:18). Sizce Tanrı nasıl şifa (iyileştirebilir) verir...

İncil (Yeni Antlaşma)

Yeni Antlaşma’daki Birlik ve Ayrılık

Yuhanna 17. bölümde İsa, sürüsünün “tam bir birlik içinde olması” (17:23) için dua ediyor. Ama Luka 12. bölümde ise öğrencilerine “bu dünyaya barış getirmeye değil, ayrılık getirmeye geldiğini” (Luka 12:51) söylüyor. Peki biz, birbirinden tamamen farklı ve görünüşte birbirine karşıt olan bu iki...

Video

İlahi: Ey Perişan Canım

Ey perişan canım, Vazgeç dolaşmaktan! Bu dünyanın çevresinde Sana yoktur vatan. İşte, Rab’bin evi! İşte, açık kapı! Gir, ey canım, bu meskene! Al sonsuz hayatı! Or’da otur emin, Seni sever Rabbin. Arzuların’ eder tatmin, Her şey olur senin. Ey perişan canım, Vazgeç dolaşmaktan! Bu...

Teoloji & Doktrin

Vahiy Nedir? Kutsal Kitap’ın Vahiy Doğası

Vahiy kelimesi, Latince “örtüyü kaldırmak” ya da “açığa çıkarmak”  anlamına gelen “revelatio” kelimesinden gelmektedir. Bir şeyin bilinçli bir şekilde açılıncaya ya da açıklanıncaya kadar gizli ve bilinmez olarak kaldığını vurgular. Kutsal Yazılar’da vahiy için kullanılan kelimeler, “bilinmesini...