Tüm Konular

Teoloji & Doktrin

Tanrı, Evrenin İşleyişi Aracılığıyla Tanınabilir

Tanrı kendisini evrenin yapısında öylesine bir berraklıkla gösterir ki, insanın Tanrı’yı yarattıklarında görebilmesi için sadece gözlerini açması gerekli ve yeterlidir. Tanrı’nın özünü insanların bütünüyle kavrayamadıkları bir gerçektir, çünkü bu onlardan gizlenmiştir. Ancak Tanrı’nın...

Teoloji & Doktrin

Tanrı Bilgisi, İnsanın Zihnine Doğal Olarak Konmuştur

Her insanın kafasında (herhangi) bir çeşit tanrının var olduğu düşüncesinin bulunduğu gerçeği, hayatın sorgulanamaz bir hakikatıdır. Tanrı bu bilinci insanlara aşılamaktadır. Bunu geçmişte yapmış, günümüzde de yapmaya devam etmektedir. Bir Tanrı’nın varlığından habersiz oldukları konusunda...

Teoloji & Doktrin

Tanrı’yı Tanımanın Anlamı

Tanrı’yı tanımak, sadece bir Tanrı’nın olduğunu bilmek demek değildir. Tanrısal bir yaşam sürmeyen kişiler Tanrı’yı gerçek anlamda tanıyamazlar. Tanrı’nın herşeyin yaratıcısı olduğunu ve kendi gücüyle herşeyi olduğu gibi muhafaza ettiğini bilen bir kişi, Tanrı hakkında pek az şey biliyordur. Bazı...