Tüm Konular

İnanç Savunması

Yedinci Gün Adventistleri’nin Sahte Peygamberlikleri

Müjdeci Mesih İnanlıları ile Yedinci Gün Adventistleri(Seventh Day Adventist) arasındaki ayrımı açıklayan önemli bir temel nokta bulunmaktadır. Müjdeci Hıristiyanlar Ellen G. White adlı şahsın bir peygamber olmadığına, sadece yoldan sapmış sahte bir tarikat lideri olduğuna inanırlar. Buradaki temel...

Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlü Birlik Açıklaması

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1] Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3] Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı…” Aynı...

Teoloji & Doktrin

Hristiyanlığın Üç Temel Öğretişi

Kutsal Kitap’ın kendisi bu öğretişlerin Hıristiyanlık imanının temeli olduğunu söyler. Bunlar: 1.Mesih’in Tanrılığı, 2.Lütufla Kurtuluş ve 3.Mesih’in Dirilişi. Bu öğretişlerin hıristiyanlık için zorunlu öğretiş olduğunu Kutsal Kitap söyler. Her ne kadar önemli başka öğretişler...

İncil (Yeni Antlaşma) Kutsal Kitap

Elimizdeki İncil Nasıl Yazıldı?

Kutsal Kitab’ın ikinci kısmı olan Yeni Antlaşma (İncil), hem Yahudilerin hem de Hıristiyanlar’ın kabul ettikleri Eski Antlaşma’nın devamıdır. Tevrat, Zebur ve peygamberlerin kitaplarından oluşan Eski Antlaşma, Kurtarıcı İsa’nın gelişi için Tanrı’nın dünyayı nasıl...