Tüm Konular

İsa Mesih

İsa Mesih Gerçeği

1. GİRİŞ “İsa’nın Tarihsel Gerçekliği” başlığı altında bir yazı yazmak, şimdiki başlığa kıyasla çok daha kolay bir iş olurdu. Ne var ki, o zaman bu büyük ölçüde anlamsız bir başlık olacaktı. Kolay olurdu, diyorum; çünkü İsa’nın bir söylentiden çok, tarihsel bir gerçek olduğuna ilişkin elimizde var...

İsa Mesih

Mesih İsa’ya İnanmak

Kutsal Kitap’ın mesajı Yüce Tanrı ile başlar. TANRI NASIL BİR VARLIKTIR? Tanrı bütün evrenin ve evrenin içinde var olan her şeyin yaratıcısıdır[1] Tanrı bütün yaradılışını yönetir ve bu yaratılış içinde olan her şey hakkında kendisi karar verir. Bizi yüce Tanrı yarattığı için biz O’na aidiz ve...

İnanç Savunması İncil (Yeni Antlaşma)

İncil’de Gerçekten Çelişki Var mı?

İlk üç müjdede (Matta-Markos-Luka) bir çok benzerliğin bulunması ve hatta bazı bölümlerin kelimesi kelimesine aynı olmakla birlikte birçok farklılığında olmasına “Sinoptik Sorun” denir. Bu tutucu Mesih imanlılarından çok, Kutsal Kitap’ın esinini inkar edenler için genellikle bir...