Video

Video

Sesli Kutsal Kitap, Yaratılış 1-4 (Dünyanın Yaratılışı)

Dünyanın Yaratılışı Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı, “Işık olsun” diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa “Gündüz”...

Video

Bekârlar İçin Altı Seçenek

Pastor Mark Driscoll evlenme isteği olan bekâr hristiyanların seçeneklerini inceliyor. Genellikle düşülen hatalara ve sonuçlarına inerek, Tanrı’nın bizden ne istediğinin üzerinde duruyor.

Video

“Mesih Benim İçin Öldü” İlahisi

Gökteki tahtını bırakıp da, Dünyamıza geldi Rab İsa. Eşsiz görkeminden soyunup da, Beden aldı aramızda. Mesih benim için öldü. Mesih benim için öldü. Suçumu götürdü, elem gördü. Mesih benim için öldü. Suçlarım, günahım sayısızdı. Onları kaldırdı Rab İsa. Pakladı, yıkadı o kanıyla. Yeni yaşam verdi...

Video

Tanrı’yı tanıyor musun?

Pastor John Piper’ın Yuhanna 5:33-37 ayetleri hakkında verdiği vaazdan bir bölüm. Piper bu konuşmasında Tanrı’yı tanımak ve Tanrı’nın Oğlunu tanımak arasındaki ilişkiyi açıklıyor.

 
 

Video

Yapıcıların Reddettiği Taş

Pastör Mark Driscoll’un Luka 20:15-18 ayetleri üzerine verdiği vaazdan kısa bir video. Driscoll bu videoda yapıcıların reddettiği taş olan İsa Mesih’in önemini vurguluyor.