Tanrı Üçlü Birlik

Üçlü Birlik

Ayrıca Kutsal Yazı’larda Baba’nın Söz’den, Söz’ün Ruh’tan farklı olduğu ortaya koyulmaktadır. Ama gizemin büyüklüğü, bunu soruştururken ne kadar saygılı ve ciddi olmamız gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Nazianzus Piskoposu Gregorius’un şu cümlesi benim çok hoşuma gider:
“Üçünün olağanüstülüğü beni hemen sarmadan birini tek olarak düşünemiyorum; hemen tek birine yönelmeden üçünü anlamıyorum.” O zaman düşüncelerimizi dağıtan ve bu tekliğe yeniden yönlendirmeyen üç kişiliği düşünmeyelim. Aslında “Baba”, “Oğul” ve “Ruh” kelimeleri gerçek bir fark belirtmektedir – Tanrı’ya, yaptığı işlere bakarak çeşitli adlar verilirken bu adların anlamsız olduğunu kimse düşünmesin- ama bu, bölünme değil, farktır. Daha önce alıntı yaptığımız ayetler (örn. Zek. 13:7) Oğul’un Baba’dan farklı bir karakterinin olduğunu göstermektedir, çünkü Söz, Baba’dan başka biri olmasaydı Tanrı’yla birlikte olmazdı. Baba’dan farklı olmasaydı Baba’yla birlikte yüceliğe sahip olmazdı. Aynı şekilde, Kendisine tanıklık edecek başka biri olduğunu söylediğinde [Yu. 5:32; 8:16; ve başka yerlerde] Baba’yı Kendisinden farklı tutmaktadır. Ve bu, başka yerde söylenen şeye, Baba’nın her şeyi Söz aracılığıyla yaratmasına uygundur [Yu. 1:3; İbr. 11:3]. Bunu, Söz’den bir şekilde farklı olmadan yapamazdı. Üstelik yeryüzüne inen de Baba değildir, Baba’dan çıkandır. Baba ölmemiştir, dirilmemiştir de ama Baba’nın gönderdiği ölmüş ve dirilmiştir. Bu farkın başlangıcı O’nun beden aldığı zaman değildir. Bundan da önce O’nun, Baba’nın bağrında bulunan tek Oğul olduğu görülmektedir [Yu. 1:18]. Oğul’un, insan tutumu edinmek için göklerden ininceye kadar Baba’nın bağrında olmadığını iddia etmeyi kim üstlenebilir? Bu durumda O, daha önce Baba’nın bağrındaydı ve Baba’nın huzurunda yüceliğe sahipti [Yu. 17:5]. Mesih, Kutsal Ruh’un Baba’dan çıktığını söylediğinde [Yu. 15:26; Krş. 14:26] Kutsal Ruh’un Baba’dan farklı olduğunu belirmektedir. Baba’nın başka bir Yardımcı göndereceğini söylerken olduğu gibi [Yu. 14:16-17] sık sık başka yerlerde de Ruh’a “başka” dediğinde Kutsal Ruh’u Kendisinden ayrı tutar.

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın