Teoloji & Doktrin Üçlü Birlik

Üçlü Birlik Açıklaması

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta kendisini açıklayan Tanrı tektir.[1] Tanrı birdir; aynı özü, gücü ve sonsuzluğu paylaşan üç kimlikte kendini gösterir:[2] Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı.[3] Baba Tanrı: Musa Tanrı halkına şöyle dedi: “Sana sahip olan Baban değil mi? Seni yarattı…” Aynı şekilde İsa Mesih Tanrı’yı “Göklerdeki Babamız” olarak öğretir.[4] Oğul Tanrı: İsa, Baba ve kendisinin bir olduğunu öğretir.[5] İsa Mesih bizlerin Tanrısı ve Kurtarıcısıdır.[6] Oğul, Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve O’nun varlığının öz görünümüdür.[7] Kutsal Ruh Tanrı: Rab Ruh’tur.[8] Bu sebepten Elçi Petrus Hananya ve Safira’ya Kutsal Ruh’a yalan söylediklerini[9] hatırlattıktan sonra, bunun Tanrı’ya yalan söylemek olduğunu belirtir.[10]
İsa Mesih’in öğretisinde Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un eşit konumda olduğu gerçeğini görüyoruz.[11] Baba, büyük sevgisiyle bizlere çocukları olma hakkını vererek kurtuluş sunar.[12] Bizlere yaşam vermek için olan isteğini İsa Mesih’i dünyaya göndererek açıklamıştır.[13] Oğul (İsa Mesih) Tanrı’nın lütfunu (yani kurtarış işini) bize ulaştırmak için beden almış ve dünyaya gelmiştir.[14] Kutsal Ruh içimizde çalışarak Kutsal Kitap’ın bildirisini ve Tanrı’nın isteklerini bizde etkin kılar.[15] Kutsal Üçlük’te tek olan Tanrı[16] ile bizler İsa Mesih’in lütfunu, Tanrı’nın sevgisini ve Kutsal Ruh’un paydaşlığını yaşarız.[17] [1] Tesniye 6:4, I.Korintliler 8:4-6, I.Selanikliler 1:9-10, Yeremya 10:10
[2] Heidelberg İlmihali 24-25, Westminster İnanç Açıklaması II/3
[3] I.Yuhanna 5:6, -Matta 3:16-17, Matta 28:18-19, II.Korintliler 13:14, Efesliler 2:18
[4] Matta 6:9, 23:9,
[5] Yuhanna 10:30
[6] Titus 2:13
[7] İbraniler 1:3
[8] II.Korintliler 3:17
[9] Elçilerin İşleri 5:3
[10] Elçilerin İşleri 5:4
[11] Matta 28:19
[12] I.Yuhanna 3:1
[13] I.Yuhanna 4:9
[14] I.Petrus 3:18
[15] Yuhanna 14:26
[16] (Matta 28:19, Yuhanna 14:26; 15:26, II.Korintliler 13:14, I.Petrus 1:2) Tesniye 32:6, Mezmur 2:7-8; 104:30
[17] II.Korintliler 13:14

Yazan: Rev. İlhan Keskinöz

Bu yazıda geçen konular: