Vahiy Bölümü

Üçlübirlik Tanrısından Selamlar – (Vahiy 1:4-5)

Vahiy Vaazları Serisi – Bölüm 1:4-5

 • Size lütuf ve Esenlik olsun.
 • Neredeyse ibadetlerimizde her Pazar bu kelimeleri duyuyorsunuz.
 • Her hafta ibadetimizde Rabbin lütfunun ve esenliğinin üzerinizde olduğu gerçeğini tekrar ediyoruz.
 • Her hafta kilise ibadet düzenimizde bu sözleri tekrar ederek Antlaşma Tanrımızın bereketini alıyoruz.
 • Rabbin Sözünü vaaz eden pastör bu sözleri topluluğa söylediği zaman Rabbin Sözlerini konuşmuş olur.
 • Pastör kilise topluluğunu Rabbin huzuruna davet eder,
 • Ve kilise topluluğunun Rabbe ait olduğunu hatırlatır.
 • Fakat biz bu sözleri işitmeye öyle alışıyoruz ki gerçek anlamını kavrayamıyoruz.
 • Çünkü günahımızdan aklanmış olan bizler aynı zamanda günahkarız.
 • Ölüm bedeni gibi bize yapışmış olan bir günah doğasına sahibiz. (Rom. 7:24).
 • Fakat bu ayetlere baktığımızda, bu yaşamın vaftiz olma sebebimizin sürekli bir uygulaması olduğunu hatırlıyoruz.
 • Mesih’in ölümü ve dirilişiyle birleştiğimiz için,
 • Sürekli bir şekilde günahımıza ölmemiz ve yaşamın yeniliğine dirilmemiz gerekiyor.
 • Vahiy 1:4-5 ayetlerini düşünürken kendimize ölmemiz ve Tanrı için yaşamamız gerektiğini anlamalıyız.

Mektubun Alıcısı

 • Bu sözlerin kim için yazıldığına dikkat edin:
 • Asya’daki Yedi Kilise (a. 4).
 • Yedi Kilise’den Vahiy 1:11’de, 2 ve 3. bölümlerde bahsediliyor:
 • Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira (Akhisar), Sardis (Salihli), Filadelfiya (Alaşehir) ve Laodikya (Denizli)
 • Bu kiliseler Roma İmparatorluğu’nda gerçekten de tarihte var olmuş kilise topluluklarıydı.
 • Bu gerçek şehirlerde gerçek kiliseler ve bu kiliselerde gerçek Hristiyanlar vardı.
 • Bu kiliselerdeki Hristiyanlar imanda bocalıyorlardı,
 • Aynen bizim de bugün bocaladığımız gibi!
 • Zulümlere katlanmak zorunda kalmışlardı.
 • Aynen günümüzde kilisenin zulümlere katlanmak zorunda olduğu gibi.
 • (Hükümetlerden, iş arkadaşlarımızdan, okuldan, komşulardan, ve aileden gelen baskı ve zulümlere katlanmamız gerekiyor)
 • Yuhanna Yedi Kilise’deki Hristiyanlara yazmıştı, çünkü bu kardeşlerin teselli edilmeye ihtiyaçları vardı.
 • Şunu unutmayın: Vahiy kitabı sadece son günlerde yaşayan kiliseye yazılmadı,
 • Aynı zamanda bugünkü kilise gibi son saatini yaşayan (1 Yuhanna 2:18) birinci yüzyıldaki kiliselere yazıldı.
 • O zaman Yuhanna neden bu yedi kiliseye yazdı?
 • O bölgede yedi kiliseden çok daha fazla kilise vardı.
 • Vahiy kitabı sembollerle dolu ve yedi rakamı istisna değil.
 • Yedi rakamı Vahiy kitabında ellinin üzerinde kullanılıyor.
 • Tamlık, mükemmellik ve doluluk anlamına geliyor.
 • Bunu nereden biliyoruz?
 • Bu soruyu cevaplamak için Musa’nın yaratılış öyküsünü anlattığı başlangıca dönmemiz gerekir.
 • Tanrı bir sanatçı gibi herşeyi altı gün içerisinde yaratıyor.
 • Fakat Tanrı yedinci gün ne yapıyor?
 • Dinleniyor.
 • Neden?
 • Çünkü yaratma eylemi tamamlanmıştı.
 • Tanrı amacını yerine getirdiği için işleriyle sevindi.

Mezmur 104:31 ‘’RABBİN izzeti ebedî olsun; RAB işlerile sevinsin’’

 • Bu nedenle, burada adı geçen yedi kilise o sırada Asya’da var olan tüm kiliseleri simgeliyor.
 • Hem o sırada Asya’da, tüm dünyada ve tarih boyunca kurulan tüm kiliseleri simgeliyor.
 • Edebiyat terimleriyle anlatacak olursak şöyle anlatabiliriz:
 • Yedi kilise sembol olarak dar anlamlı bir sözcüğü geniş anlamda kullanma, bütünün bir parçası olarak kullanılıyor.
 • Parça (yedi kilise) bütünü (evrensel kilise) temsil ediyor.
 • Yuhanna, Yedi kiliseye yazdığı bu mektubu aslında tüm Kiliseye yazıyor.

Mektubun İçeriği:

 • Rab Yuhanna aracılığıyla Kiliseyi selamlıyor.
 • Ama bizi nasıl selamlıyor?

Lütuf

 • Rab bizi ilk olarak lütufla selamlıyor.
 • Bizim kültürümüzde ‘lütuf’ kelimesi çok fazla kullanılıyor.
 • Hatta birisinden bir şey isterken bile bize lütufla vermesini istiyoruz: Lütfen!
 • Tanrı’ya lütfu hakkında ilahi söylediğimiz zaman ne demek istiyoruz?
 • ’Yüce Lütuf Sesi Tatlı’’ derken tatlı olan şey ne?
 • Lütfun iki yönü var.
 • Birincisi, Tanrı’nın karşılıksız, haketmesiğimiz iyiliği.
 • Yani Tanrı bize haketmeğimizi veriyor.
 • Pavlus’un Efeslilere dediği gibi:

Efesliler 2:8-9 ‘Çünkü iman yoluyla lütufla kurtuldunuz; ve bu sizden değil, Tanrı’nın armağanıdır; Kimse övünmesin diye işlerden değildir.’

 • Yapabilecek hiçbir şeyimiz yokken, hiçbir iyi işimiz yakken…
 • Tanrı bizi kurtardı.
 • Tanrı neden bu böyle kurtardı?
 • Kimse övünmesin diye… (Efesliler 2:9)
 • Kurtarma eylemini başlatan da tamamlayan da Rabdir!
 • Tüm övgü O’na aittir.
 • Tüm görkem O’nundur.
 • Pavlus 1 Korintliler 1:31’de diyor ki:

1 Korintliler 1:31 Öyle ki, yazılmış olduğu gibi, “Övünen Rab ile övünsün.”

 • Yüce Lütuf? Evet! Gerçekten de çok yüce!
 • Evet bu lütuf bizim için çok önemli çünkü Tanrı bizlere karşılıksız olarak veriyor.
 • Tanrı’nın lütfunu hakedecek bir şey yapmadık…
 • Hatta bu lütfa karşı yapılacak herşeyi yaptık.
 • Buna rağmen kurtarıldık!

Efesliler 2:1 ‘Ve siz, suçlar ve günahlar içinde ölüyken’

 • Evet, suçlarımız ve günahlarımız içinde ölüyken kurtarıldık.
 • Bakın Pavlus eski yaşamımızı nasıl tanımlıyor:

Efesliler 2:2 O günah ve suçlar ki, bir zamanlar bu dünyanın çağına göre, itaatsızlık oğullarında şimdi işlemekte olan ruha, yani hava egemenliğinin reisine göre, onlarda yürüdünüz’

‘Onların arasında biz de hepimiz, bir zamanlar bedenin ve fikrin yapmak istediklerini işleyerek, bedenimizin arzularında davrandık; ve hatta ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.’

 • İtaatsizlik oğullarıydık (Efes. 2:2)

Efesliler 2:4 ‘Onların arasında biz de hepimiz, bir zamanlar bedenin ve fikrin yapmak istediklerini işleyerek, bedenimizin arzularında davrandık; ve hatta ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.’

 • Fakat Tanrı! (Efes. 2:4).
 • İşte lütuf budur!
 • İşte bizi sevindiren sebep de bu sebep!
 • İşte bunun için yüksek bir sesle ilahi söylemek istiyoruz.
 • Tanrı’nın lütfu bir armağandan daha da öte bir şey.
 • Armağan, sanki lütfun durağan bir resmi gibi.
 • Armağan, Tanrı’nın lütfunun içinde yaşam olmayan cansız resmi gibi…
 • O’nun lütfu dinamiktir!
 • Canlıdır.
 • Tanrı bir şeyler yapmaktadır.
 • Tanrı ne yapıyor?
 • Lütfuyla tüm günahlarımızı affediyor ve Mesih’in doğruluğunu bizim doğruluğumuz sayıyır.
 • Tüm günahlarımız Mesih’e yüklendi,
 • Ve Mesih’in tüm iyilikleri bize yüklendi!
 • Sevgili kardeşler, Rabbin lütfu üzerinizde olsun!

Esenlik

 • Ayrıca Tanrı’nın esenliğiyle selamlanıyoruz.
 • Bu bereket listesinde Rabbin lütfunun esenlikten önce geldiğine dikkat edin.
 • Bunun istisna olduğunu düşünmeyin.
 • Tanrı’nın yüce lütfu sayesinde Tanrı bizimle esenlik (barış) içerisinde,
 • Aynı şekilde biz de onunla esenlik (barış) içerisindeyiz.
 • Esenlik lütfun sonucudur.
 • Peki esenlik nedir?
 • Birinci Dünya Savaşı veya Kurtuluş Savaşı sırasında yaşayanlar için ‘esenlik’, ‘barış’ farklı bir anlam taşıyordu.
 • Bugün Güneydoğu’da bir savaş var.
 • Orada da esenlik, barış kavramı çok anlamlı.
 • Barış, esenlik kavramlarının zıttı ise düşmanlık, nefrettir.
 • İsrail-Filistin çatışmasında olduğu gibi iki taraf da birbirinden nefret ediyor.
 • Fakat Tanrı’nın barışı (esenliği) çok daha büyük ve çok daha farklı.
 • O’nun barışı (esenliği) O’nun bize gülümseyen yüzüdür.
 • Çünkü artık Tanrı’yla aramızda bir sorun kalmadı!
 • Ve Mesih’te Tanrı’yla barıştırıldık.
 • RAB, bir zamanlar birbirleriyle savaş içerisinde olan iki tarafı barıştırdı.
 • Bir zamanlar Tanrı’ya karşı düşmandık (Romalılar 8:7),
 • Tüm yüreğimizle, tüm canımızla, aklımızla ve gücümüzle Tanrı’dan nefret ediyorduk.
 • Sadece ve yalnızca imanla aklanmış olarak Tanrı’yla barış (esenlik) içerisindeyiz (Rom. 5:1).
 • Artık Tanrı’nın dostlarıyız.
 • Hatta ‘Tanrı benim dostumdur’ diyebilirsiniz.
 • Tanrı’nın esenliği her anlayışı aşar:

Filipililer 4:7 ‘Ve her anlayışı aşan Tanrı’nın esenliği Mesih İsa’da yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır.’

 • Sevgili Kardeşler, Rabbin esenliği üzerinizde olsun!

Mektubu Gönderen

 • Bu ayetlere baktığımızda ‘lütuf ve esenlik’ selamını gönderenin Tanrı olduğunu varsayıyoruz.
 • Pavlus’un 13 mektubunun onu böyle selamlarla başlıyor.
 • Fakat bu selam Tanrı’dan geldiği halde, bu ayetlerde bir sürprizle karşılaşacağız.
 • Bu mektup Üçlübirlik Tanrısından geliyor!
 • Baba, Oğul ve Kutsal Ruh selamlarını yollarken çok açık, şiirsel ve peygamberlik terimleriyle tanımlanıyor.
 • Böyle canlı bir selamlamayı Yeni Antlaşma’nın başka bir yerinde görmüyoruz.

Var Olan, Var Olmuş Olan ve Gelecek Olan

 • İlk olarak ‘var olan, var olmuş olan ve gelecek olan’ tarafından selamlanıyoruz.
 • Bu tanım, Baba Tanrı’nın tasvir edilişidir.
 • Baba Tanrı’nın bu tasvirini duyduğunuzda aklınıza ilk gelen şey nedir?
 • Tanrı’nın sonsuzluğu değil mi?
 • Tanrı’nın zaman kavramının dışında oluşu ve dünyanın yasalarıyla sınırlı olmadığı aklımıza geliyor.
 • Tanrı’nın sonsuz olduğu doğrudur,
 • Fakat bu terim bizim için çok daha anlamlıdır.
 • Bu terim, Lütuf Antlaşması’nın Tanrısı olarak Tanrı’nın değişmezliğini anlatıyor.
 • Değişmeyen Antlaşma Tanrımız olarak, Baba Tanrı antlaşma RABBİdir.
 • Tek ve Eşsiz Tanrıdır.
 • Yeşaya’nın da söylediği gibi:

Yeşaya 41:4 ‘Başlangıçtan nesilleri çağırarak bunu kim işledi ve yaptı? Ben, RAB, birinci ve sonuncularla beraber, ben oyum.’

 • Daha sonra Yeşaya şöyle devam ediyor:

Yeşaya 44:6 ‘RAB, İsrailin kralı, ve Kurtarıcısı, orduların RABBİ şöyle diyor: İlk benim, ve son benim, ve benden başka Tanrı yoktur.’

 • Değişmeyen antlaşma Tanrısı olarak, Baba Tanrı lütfu ve esenliğiyle her zaman bizlerle olacak.
 • Sonsuz Tanrı olmasının ötesinde,
 • Sonsuza dek O’nun halkıyla olacak olan Antlaşma Tanrısıdır.
 • İşte Mısırdan Çıkış 3:14’teki RAB’bin sözlerinin anlamı budur:

Mısırdan Çıkış 3:14 ‘Ve Tanrı Musa’ya dedi: Ben, BEN OLANIM; ve dedi: İsrail oğullarına böyle diyeceksin: Beni size BENİM gönderdi.’

 • Sevgili Kardeşler, Değişmeyen ve her zaman var olan Tanrı’nın Lütfu ve esenliği her zaman üzerinizde olsun!

Yedi Ruh

 • Ayrıca yedi ruh bizleri selamlıyor!
 • Yuhanna, Yeşaya 11:2’deki şiirsek tanımı kullanıyor.
 • Bu ayetlerde Mesih’in gelişinden bahsederken yedi kat Ruh’un meshedişinin olacağını söylüyor.
 • Hiçbir peygamberin, rahibin veya kralın görmediği bir meshedişin olacağını söylüyor.

Yeşaya 11:2 ‘Ve RABBİN Ruhu, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kuvvet ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde kalacak.’

 • Yedi rakamının tamamlanmışlık, mükemmellik anlamına geldiğini unutmayın.
 • Yedi ruh tarafından selamlandığımızda Kutsal Ruh tarafından selamlanmış oluyoruz.
 • Kutsal Ruh tüm sıfatlarıyla ve lütfuyla bizleri selamlıyor.
 • Sevgili Kardeşler, Kutsal Ruh’un tüm gücüyle ve işleriyle Rabbin lütfu ve esenliği üzerinizde olsun.

İsa Mesih

 • Son olarak Kurtarıcımızın Kendisi bizeleri selamlıyor.
 • Ve tam bu noktada selamlama en üst noktaya erişmiş oluyor.
 • Bu kadar güzel bir selamlama olamaz!
 • Sadık tanık, ölümden ilk doğan ve dünya krallarının hükümdarı olan İsa Mesih’in bereketini alıyoruz.

Sadık Tanık (Peygamber)

 • Sadık tanık olan Peygamberimiz İsa Mesih’in bereketini alıyoruz.
 • İsa Mesih peygamberimiz olarak insanlara tanık olsun diye Baba tarafından gönderildi (Yeşaya 55:4).
 • Gerçeğin tanığı olmaya (Yuh. 18:37) ve iyi iman açıklamasının tanıklığını yapmaya gelmişti (1 Tim. 6:13).
 • Tanrı’nın en yüce peygamberi, sadık ve gerçek tanık O’dur (Vahiy 3:14)
 • Rabbimiz karanlık ve kendi yolunda giden Mesih karşıtı bir dünyaya geldi.
 • Buna rağmen, Baba’nın isteğini yerine getirmek için tanıklık etti.
 • Babanın kendisine verdiklerini kurtarmak için geldi.
 • Bu dünyadan olan bir krallıkla değil, Tanrı’nın Krallığıyla geldi.
 • İbrahim’in Kendisine bakıp da sevindiği kişinin İsa Mesih’in ta kendisi olduğunu bilelim diye geldi.
 • Musa’nın Yas. Tek. 18’de önbildirdiği gibi, O bizim Baş Peygamberimiz, Öğretmenimizdir.
 • Bu selamlama bize güven veriyor.
 • Çünkü bizler de Mesih’in tanıkları olmaya, yeryüzünün tuzu ve ışığı olmaya çağrıldık.
 • Ailemiz ve dostlarımız bizi terkedebilir,
 • Fakat Rab’bin kendisi bize kuvvet veriyor.
 • O’nun sadık tanıkları olmamız için sözlerimizi ve işlerimizi kullanıyor.
 • Sevgili Kardeşler, Sadık Tanık olan İsa Mesih’ten sizlere lütuf ve esenlik olsun!

Ölüler Arasından İlk Doğan (Rahip)

 • Ve İsa Mesih bizim tek Baş-Rahibimizdir.
 • Ölüler arasından ilk doğan Rab, kendisini rahip olarak günahlarımızın cezası için sundu.
 • Ve Tanrı bu kurban sunusunu kabul etti.
 • Ve ölüler arasından ilk doğan olarak bizim aracılığımızı yapmak için diriltildi (İbr. 7:25).
 • Sonsuza dek yaşayan (Vah. 1:18) Rabbimiz İsa Mesih’in yaptıkları bozulamaz,
 • Bizim için etmiş olduğu dualar her zaman etkilidir.
 • Harika bir şekilde, O’nun dirilişiyle bizler de dirildik!
 • Tüm yaratılışın ilk doğanı O’dur (Kol. 1:18)
 • Birçok kardeşler arasında ilk doğan O’dur (Rom. 8:29).
 • Sonsuza dek Baba Tanrı’ya hizmet etmemiz için Rahipler krallığı olalım diye bizi yetiştirdi (Vah. 1:6).
 • Harun’dan üstün olan Rab her Pazar perdenin ardından gelip bizleri bereketliyor (Çölde Sayım 6:24-26).
 • Sevgili Kardeşler, Yeni bir rahipler ırkının ilk doğanı olan İsa Mesih’ten lütuf ve esenlik olsun!

Dünya Kraları’nın Reisi (Kral)

 • Dünyanın krallarının reisi (yöneticisi) olan İsa Mesih bize son selamını yolluyor.
 • Dirilişinde  O’na her adın üstünde olan bir ad verilmişti.

Filipililer 2:8-11 ‘Ve biçimde insan gibi bulunmuş olarak ölüme, hatta çarmıh ölümüne itaatli olup kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pekçok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı; Öyle ki, İsa’nın adında, göktekilerin ve yerdekilerin ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün; Ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceliği için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.

 • İsa Kraldır!
 • Bizim üzerimizde egemenlik sürmektedir.
 • Tüm dünyanın üzerinde egemenlik sürmektedir.
 • Açgözlülüğün, tanrısızlığın, kötülüğün ve her tür pisliğn bulunduğu bu dünyada Kralımız İsa Mesih’e ihtiyacımız var.
 • Krallığı bu dünyadan olmayan bir krala ihtiyacımız var.
 • Acı çektiğimizde dünyanın sonunu değil, Mesih’in krallığını düşünebiliriz.
 • O Kraldır!
 • O’nun Krallığı şimdi buradadır.
 • Ve gelecekte olacak olan bir realitedir.
 • Çevremizdeki kaostan geçerken Rabbin Krallığına bakarak ilerliyoruz.
 • O Kraldır!
 • İsa Mesih Kraldır.
 • Bunu bilin… İsa Mesih egemenlik sürüyor!

Sevgili Kardeşler, Sizi asla bırakmayacak olan ve yeryüzündeki tüm krallıkları elinde tutan Sonsuz Kralımız İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun! Amin.

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: