Teoloji & Doktrin

Vaatler ve Tenkitler

Ne var ki, doğru olduğu için saygı görmek Rab’bi hoşnut etmez. Yüreklerimize doğruluk sevgisi ve kötülük nefreti aşılamak için, vaatler ve tehditler de eklemiştir. Sadece iyiliğin gücüyle hareket etmemiz için akıl gözümüz iyice kör olduğundan, çok merhametli Baba’mız şefkatinden ötürü, Kendisini sevmemiz ve peşine düşmemiz için ödüllerinin tatlılığını bizim için çekici kılmak istemiştir. Erdem ödüllerinin Kendisinde saklı olduğunu, emirlerine uyan insanın bunu boşuna yapmadığını duyurmaktadır. Tam tersine, doğru olmayanların Kendisi için sadece iğrenç olmadıklarını, cezadan kaçamayacaklarını, çünkü yüceliğinin küçümsenmesinin öcünü alacağını ilan etmektedir. Bizi her şekilde teşvik etmek için, emirlerine itaatle uyanlara hem bu yaşamda kutsanma hem de sonsuza kadar sürecek kutsanmışlık vaat etmektedir. Günahkârlarıysa şimdiki yaşamlarında sonsuz ölüm cezasından daha az olmayan felaketlerle tehdit etmektedir. Şu vaat ” Onları yerine getiren onlar sayesinde yaşayacaktır” [Lev. 18:5] ve bunun karşılığındaki tehdit “Ölecek olan, günah işleyen candır” [Hez. 18:4] kuşkusuz ya gelecekteki sonsuz ölümsüzlükten ya da ölümden söz etmektedir. Tanrı’nın iyiliğinden ya da gazabından her ne zaman söz edilse, ilk söz edilen sonsuz yaşamı, ikinci söz edilense sonsuz ölümü içerir. Bununla birlikte, yasada şimdiki kutsanmalarla lanetler de sıralanır [Lev. 26:3-39; Yas. böl. 28]. Tanrı’nın, kötülüğü kaldıramayan yüce paklığı cezalarda ortaya çıkar. Ama doğruluğa olan yüce sevgisinin yanı sıra vaatlerinde olağanüstü cömertliği de kanıtlanmaktadır. Doğruluğun ödülündeyse hile yapılmasına izin vermemektedir. Bizim olan her şeyin yanında, O’nun görkemine çok borcumuz olduğu için, bizden her ne isterse istesin, son derece haklı olarak borcumuzu istemektedir. Ama borcun ödenmesi ödül hak etmez. Tanrı, itaatimiz karşılığında bize ödül verdiğinde haklı olduğunu kabul etmektedir. Biz, gönüllü itaat etmeyiz ya da bu ödülü hak etmeyiz. Ancak bu vaatlerin bize ne getirdiğinin bir bölümü belirtilmiştir, bir bölümü de yeri geldiğinde daha net olarak görülecektir[1]. Bizim buna uymamızın Tanrı’nın gözüne ne kadar iyi göründüğünü daha iyi açıklamak için, yasanın vaatlerinde doğruluğun sıradan şekilde övülmediğine ve doğru olmamaktan daha çok nefret edilsin; günahkâr, kötülüğün tatlı sözlerinde demlenip Yasa Koyucunun kendisine hazırladığı yargıyı unutmasın diye bu cezaların verildiğine inanıp hesabını yapıyorsak şimdilik yeter.


[1] II. v.10; II. vii.4; III.xvii. 1-3, 6, 7.

John CALVIN

Bu yazıda geçen konular: