İnanç Savunması

Yedinci Gün Adventistleri’nin Sahte Peygamberlikleri

Müjdeci Mesih İnanlıları ile Yedinci Gün Adventistleri(Seventh Day Adventist) arasındaki ayrımı açıklayan önemli bir temel nokta bulunmaktadır. Müjdeci Hıristiyanlar Ellen G. White adlı şahsın bir peygamber olmadığına, sadece yoldan sapmış sahte bir tarikat lideri olduğuna inanırlar. Buradaki temel nokta Ellen G. White’ın sahte mi gerçek mi olduğunu kanıtlamaktır. Kendisi ya gerçeği söylemekteydi, ya da yalan söylemekteydi veya aklını kaybetmiş bir deliydi. Bundan başka mantıksal bir açıklama yapılamaz.

I- ELLEN G.WHITE’IN iDDiALARI:
“Tanrı kireç aracılığıyla konuşuyordu. Yazdığım bu mektuplarda, bu tanıklıklarımda size Rabbin bana göstermiş olduğunu aktarıyorum. Burada kendi düşüncelerimi aktarmıyorum. Burada yazdıklarım Tanrı’nın Bana açmış olduğu görümlerdir. Bu görümler, Tanrı’nın tahtından gelen değerli ışıklardır.” (E.G. White Testimonies. Cilt 3, sayfa 63)

“Size Ruh’tan bir uyarı tanıklığı gönderdiğim zaman birçoklarınız bunun benden kaynaklandığını söylüyorsunuz. Bunu yapmakla Tanrı’nın Ruhu’na hakaret etmiş oluyorsunuz.” (E. G. White Testimonies cilt 5, sayfa 661).

“Tanrı’nın Ruhu tarafından suçlu çıkarılanlar Tanrı’nın bu mütevazi kuluna karşı çıkmamalıdırlar. Çünkü benim aracılığımla konuşan onları harabeden kurtarmış olan Tanrı’dır, olumlu bir varlık değil.” (Testimony for the Church, Cilt 3, sayfa. 257)

“Bir görümü alırken ve yazarken olduğu gibi anımsarken de Rabbin Ruhu’na dayanırım. Rabbin yardımı olmadan görümleri almam veya yazmam olanaksızdır.” (Spiritual Gifts, Cilt 2, sayfa, 293).

“…. siz bu dünyaya Tanrı’nın bana vermiş olduğu ışığı veriyorsunuz. Bu kitaplar, açık, doğru ve bozulmamış gerçekleri içerir… Burada öğretilenler insanlardan kaynaklanmamıştır.” (Letter H-339, 26 Aralık 1904).

“Yedinci Gün Adventistleri(Seventh Day Adventists) Ellen G. White’ın yetmiş yıllık hizmeti boyunca gerçek bir peygamberin işlerini yapmış olduğuna inanırlar. Samuel veYeremya’nın peygamberlikleri ve Vaftizci Yahya’nın vaftizciliği gibi biz de bugün Mrs. White hanımefendinin Mesih’in bir peygamberi olduğuna inanırız.” (The Advent Review & Herald, 4 Ekim 1928).

“Kilise olarak imanımızın kimliği Ellen G. White’ın yazılarında belirgin olan kutsal yetkide yansımaktadır.” (The White Truth, sayfa 61).

“Tanrı kilisemize vahiy edilmiş bir yorum vermiştir. Bu vahyedilen yorum aracılığıyla vahiy edilmemiş yorumları ortaya çıkarabiliriz.” (The Pillars, sayfa 30).

II- SOMUT KANIT:

Peki Ellen G. White adlı bu hanımefendinin öngörmüş olduğu peygamberliklere ne oldu? White, İsa’nın ikinci gelişini önceden bildirmiş miydi? Böyle bir peygamberlik önbildirisinde bulunmuş muydu? Evet,… tabii ki böyle bir önbildiride bulunmuştu. Bugün kesin olarak bu peygamberliklerin yalan ve sahte olduklarını biliyoruz. Kanıtlar için aşağıdaki örneklere bakınız.

1843: “İsa Mesih 1843 yılında gelecek. 1843 tablosunun Rabbin eliyle hazırlanmış olduğunu ve değiştirilmemesi gerektiğini, çünkü 1843 yılındaki figürlerin Rabbin istediği gibi olduğunu gördüm.” (Early Writings, sayfa 64. edited in 1882).

1844: “İsa’nın geleceği günü ve saati bize veren Tanrı’nın sesini akarsular gibi çok yakınımızda işittik.” (A Word To The Little Flock, sayfa 14. edited in 1847)

1845 : “Bildiğimiz gibi birçoğumuz Rabbin 1845 yılının yedinci ayında geleceğini bekliyorduk. İşte, İsa’nın o zaman kesin bir şekilde geleceğine inanmıştık… Bu zamanın geçmesinden birkaç gün önce Ellen G. White Massachusetts eyaletinin Carver sehrindeyken bir görüm görmüş ve hayal kırıklığına ugrayacağımızı belirtmiştir.” (A Word To The Little Flock, sayfa 22, edited in 1847)

1849: “Şimdi zaman neredeyse bitmek üzere ve 6 yılda öğrendiklerimizi 6 ayda öğretmemiz gerekecek, çünkü İsa 6 ay içerisinde gelecek.” (Early Writings, sayfa 57).

“Ayrıca Kudüs şehrinin hiçbir zaman tekrar onarılıp yaşanılır bir şehre dönüştürülmeyeceğini de gördüm.” (Early Writings, sayfa 75).

1856: “Toplantıda bulunanların hepsi bana gösterildi. Melek bana şöyle dedi: Bu yıl aranızdan bazıları toprak kurtlarına yem olacak, bazıları ise yedi belaya kurban gidecek, bazıları ise bu yıl İsa’nın yeryüzüne gelişini görecek.” (Testimonies For The Church, cilt 1, sayfa 131-132).

“İsa’nın geleceği günü ve saati bize veren Tanrı’nın sesini akarsular gibi işittik.” (Testimonies For The Church, cilt 1, sayfa 59).

“Göklerden İsa’nın geleceği günü ve saati ilan eden Tanrı’nın sesi işitildi.” (The Great Contreversy, sayfa.640).

1862: ” Ülkemize zarar veren kölelik sistemi yeni bir isyana neden olması için devam etmeye bırakılmıştır.” (Early Writing, sayfa 256).

“Rab bana diğer dünyaları görmemi sağlayan bir görüm verdi. Parlak ve görkemli bir şehirden saraya kadar uçmam için bana kuş kanatları verildi ve bir melek bana eşlik etti. Sarayın otları yeşildi ve kuşlar benim için tatlı bir şarkı söyledi. Orada bulunan varlıklar çeşitli büyüklüklerdeydi. Soylu, görkemli ve sevimliydiler… Daha sonra yedi tane ay olan bir dünyaya götürüldüm. İşte orada göğe alınan Hanok’u gördüm.” (Early Writings, sayfa 39-40).

“Geçen kasım ayında Maine eyaletinin Topsham şehrindeki toplantımızda Ellen Tanrı’nın işlerini gösteren bir görüm gördü. Ellen Jupiter, Saturn ve sanırım bir başka gezegene daha götürüldü, Görümü bittikten sonra(seanstan çıktıktan sonra) bu gezegenlerin aylarıyla ilgili ayrıntıları anlattı.” (A Word To The Little Flock, sayfa. 22).

1894: “İsa’nın gelişini 1832’de bekliyorduk. O zamandan beri bu uyarı işi süregelmektedir. İnsanlar son anın yakınlığına inandırıldı. … insanlar İsa’nın yakında dünyaya geleceğine inandırıldı… şimdi ise yaklaşmakta olan sonu bekliyoruz.” (His Glorious Appearing, sayfa 30).

“İsa’dan sonra 538 ile 1260 yılını topladığımızda İ.S. 1798 yılına varırız. 1768 yılında bir Fransız generali olan Berthier Roma’yı ele geçirmiştir… İşte Rabbimiz diyor ki, o andan itibaren Hıristiyanlığın eziyet günleri sona ermiştir. (His Glorious Appearing, sayfa 38).

” İşte Rabbimizin söylemiş olduğu bu peygamberlik sözleriyle on sekizinci yüzyıla getirilmiş bulunuyoruz. İşte, son zamanlarla ilgili öğretilenler zamanımıza doğal olarak uygunluk gösterir. (His Glorious Appearing, sayfa. 39).

“Dikkat edenler sonun ne zaman geleceğini bilecekler.”(His Glorious Appearing, sayfa. 30).

“Bu zamanın sonu kesin olarak bu nesille bitecek şekilde hesaplanmıştır… Rabbimizin emrettiği gibi dikkatli olan bu nesil sonun tam olarak ne zaman olacağını bilecek. Tanrı göklerden konuşacağı zamanı onlara gösterecek! (His Glorious Appearing, sayfa 87).

“Dikkat edenler son zamanın bu yıl geleceğini görecekler.”(His Glorious Appearing, sayfa 88).

SONUÇ: Ellen G. White hanımefendinin Mesih’in dönüşüyle ilgili yapmış olduğu peygamberliklerin hiçbiri gerçekleşmemiş olduğundan kendisi sahte ve yalancı bir peygamberdir. Eski Antlaşma’nın Yasanın Tekrarı adlı kitabının 18:21-23 ayetlerine dayanarak Ellen G. White’ın sahte bir peygamber olduğu sonucuna ulaşırız.

‘’ ‘Bir sözün RAB’den olup olmadığını nasıl bilebiliriz?’ diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber RAB’bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB’den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur ondan korkmayın.’’ Yasa’nın Tekrarı 18:21-23

III- Öyleyse Ellen G. White’ın görümlerine ne oldu??

Ellen G. White’ın Kutsal Kitapla ve tarihsel dökümanlarla ilgili gördüğünü iddia ettiği görümlerle ilgili yazıların hepsi düzinelerce kitaptan ve makaleden izinsiz olarak çalınmış ve kopye edilmiştir. (Walter Rea’nın “The White Lie” (Beyaz Yalan) M&R Publishers tarafından 1982’de basılmıştır. Box 2056 Turlock, CA. 95381. USA).

Ellen G. White’ın en acaip öğretişlerinden birisi de; tüm Afrikalılar’ın(zencilerin) insanlarla hayvanlar arasındaki cinsel ilişki sonucu ortaya çıkan bir nesil olduklarını iddia etmiş olmasıdır. White’a göre zencilerin hepsi hayvandan doğmuştur.

E.G. White şöyle yazmaktadır: ” Tüm insan neslinin tufanla yok edilmesine neden olan bir günah varsa, o da insan ile hayvanın cinsel ilişkiye girmesi ve Tanrı’ya benzeyişini değiğtirmesi günahıdır. Bu günah her yerde karmaşa çıkarmıştır.” (Spiritual Gifts. cilt. 4. sayfa. 75).

“Tanrı’nın yaratmış olduğu her çeşit hayvan Nuh’un gemisindeydi. Tanrı’nın yaratmadığı bazı karışık türler ve insanla hayvanın birleşmesinden ortaya çıkmış olan insan türleri tufanla yok edilmiştir ve Nuh’un gemisine alınmamıştır. Nuh tufanından bu zamana kadar insanlarla hayvanlar yine cinsel ilişkide bulunup bazı hayvan türlerinin ortaya çıkmalarına ve siyah bir insan ırkının türemesine neden olmuştur. (Spiritual Gifts cilt 4, sayfa 75).

Ellen G. White’ın sağlık ve besin üzerine görmüş olduğunu iddia ettiği görümlerin hepsi ondokuzuncu yüzyılda bu konularla ilgili yazılmış kitaplardan hiç değişiklik yapılmadan tamamen kopye edilmiştir. White bu kitaplarda bulunan hataları bile olduğu gibi kopye edip sanki Tanrı’dan görüm görmüş gibi insanlara iletmistir. Günümüzde akademik bir ortamda White’ın yapmış olduğunu yapan bir kişi ya sınıfta bırakılır ya da üniversiteden atılır. (Ayrıntılı bilgi için Ronald Numbers’ın Prophetess of Health adlı kitabına bakınız).

SONUÇ:

Ellen G. White başkalarının eserlerini, yazılarında çalmakla kalmayıp halkı yalanlarıyla oyalayan ve yanlış yola yönlendiren bir kadındır. Kendisini peygamber ilan eden bu sahte peygamberin gördükleri Tanrı’dan değil kendisinden kaynaklanmıştır.

KOLOSELİLER 2:18: ” Sahte alçakgönüllülükle ve meleklere tapınmakta direnen, gördüğü düşlerin üzerinde durarak doğal benliğin düşünceleriyle boş yere böbürlenen ve Baş’a tutunmayan hiç kimse sizi ödülünüzden yoksun bırakmasın.”

YEŞAYA 8:20: ” Tanrı’nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek! Böyle düşünmezlerse, onlar için hiç şafak sökmeyecek.”
Yazan: Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular:

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın

  • sagolun bu bilgi için.sonuçta böyle kilise adında toplanan tarikatların sonunu Tanrı çok iyi belirleyecektir.

  • sagolun bu bilgi için.sonuçta böyle kilise adında toplanan tarikatların sonunu Tanrı çok iyi belirleyecektir.