Vahiy Bölümü

Yukarıdaki Şeyleri Düşünün – (Vahiy 1)

Vahiy Vaazları Serisi  – Bölüm 1

 • Geçmişte Hristiyanların aklının hep ruhsal konularda olduğu söylenirdi.
 • İlk kilise tarihine, reformasyon dönemine ve püritanlara baktığımızda bunun ne kadar gerçek olduğunu görüyoruz.
 • Artık ruhsal konuları düşünen Hristiyan bulmak çok zor.
 • Çoğu Hristiyan’ın düşüncesi dünyasal kaygılardan ibaret.

Koloseliler 3:1-4 Onun için, eğer Mesih’le birlikte dirildiyseniz, yukarıdaki şeyleri arayın; orada Mesih Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Yeryüzündeki şeyleri değil, yukarıdaki şeyleri düşünün. Çünkü siz öldünüz ve hayatınız Mesih’le birlikte Tanrı’da saklıdır. Hayatımız olan Mesih göründüğünde, o zaman siz de O’nunla birlikte yücelikte görüneceksiniz.’

 • Kutsal Yazılar ‘yukarıdaki şeyleri’ düşünmemizi söylediği halde yukarıdakileri pek düşünmüyoruz.
 • Yukarıdaki şeyler’ konusunu düşündüğümüzde  ise bu konunun tamamen gelecekle ilgili bir şey olduğunu düşünüyoruz.
 • Kardeşler günah alışkanlığı bizleri o kadar unutkan yapmış ki bugün için geçerli gerçekleri bile unutuyoruz.
 • Pavlus şöyle demiyor: ‘gelecekte gerçekleşecek bir zamanda yukarıdaki şeyleri düşünün.’
 • Pavlus ‘Yeryüzündeki şeyleri değil, yukarıdaki şeyleri düşünün. Çünkü siz öldünüz…’ diyor.
 • Şimdi! Gelecek şimdidir! Şimdi geleceği yaşıyoruz!
 • Pavlus şimdi yukarıdaki şeyleri düşünmemizi söylüyor…
 • Sonra değil. Sonra çok geç olacak!
 • Aklımızı ‘yukarıdaki şeylere’ en çok yönlendiren kitap Vahiy kitabıdır.
 • Ne yazık ki, Vahiy kitabı en az okunan ve en az anlaşılan kitaptır.
 • Düşüncelerinizi Mesih’teki şeylere yönlendirmek istiyor musunuz?
 • O zaman, hep birlikte Rab’bin kilisesi olarak Vahiy kitabını okumaya ve anlamaya ihtiyacımız var.
 • Vahiy kitabının derinliklerine girmeden önce bu kitabı anlamak için bazı prensipleri konuşmamız gerekir.
 • Öncelikle, İsa Mesih’in Vahyi’nin bir tarih kitabı olduğunu anlamalıyız.
 • Yeni Antlaşma’da üç çeşit edebi tarz var:
 • İnciller: (Matta Markos Luka Yuhanna)
 • Mektuplar: Romalılar, I ve II Korintliler, Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliler, I ve II Selanikliler, I ve II Timoteyus, Titus, Filimun, İbraniler, Yakup, I ve II Petrus, I, II ve III Yuhanna, Yahuda
 • Kilise Tarihi: Elçilerin İşleri ve Vahiy
 • Yuhanna her üç edebi alanda da yazmış olan tek Yeni Antlaşma yazarıdır.
 • Yuhanna’nın İncili, Yuhanna’nın Mektupları ve Yuhanna’nın Vahiy kitabı
 • İsa Mesih’in Vahyi kilise tarihidir.
 • Vahiy, sadece İsa Mesih’in ölümünden hemen sonra olanları anlatan bir kitap değil.
 • Bu kitap, sadece İsa Mesih’in yeryüzüne dönüşünden hemen önce gerçekleşecek olayları anlatan bir kitap da değil.
 • Vahiy kitabı kilise tarihidir.
 • Vahiy kitabı, Mesih’in ilk gelişiyle ikinci gelişi arasında yeryüzünde yaşayan kiliseyle ilgilidir.
 • Vahiy, Mesih’in beden almasıyla geri dönüşü arasında kilisenin tarihiyle ilgilidir.
 • Vahiy kitabı bu tarihi yedi kısımda açıklıyor:
 • 1-3, 4-7, 8-11, 12-14, 15-16, 17-19 ve 20-22.
 • Bu üç kısım da birbirleriyle paralel içerisindeler. (Şu kitapta bu görüş daha ayrıntılı açıklanıyor: Hendriksen, William. More Than Conquerors. Grand Rapids, MI: Baker, 1967. sayfa. 16-22.
 • Yani, Yedi kısmın her biri aynı zamanda geçiyor:
 • Mesih’in beden alması ve Mesih’in geri dönüşü arasındaki zaman içerisinde geçiyor.
 • 1-3 bölümler: Mesih’in beden alması ve Mesih’in geri dönüşü arasındaki zaman içerisinde geçiyor.
 • 4-7 bölümler: Mesih’in beden alması ve Mesih’in geri dönüşü arasındaki zaman içerisinde geçiyor.
 • 8-11 bölümler: Mesih’in beden alması ve Mesih’in geri dönüşü arasındaki zaman içerisinde geçiyor.
 • Yedi kısım için de bu gerçek geçerli.
 • Ve bu yedi kısım birbirleriyle paralel halindeler.
 • Bu da ne demek oluyor?
 • Yani, aynı tarihi tekrar tekrar yedi kere okumuş oluyorsunuz!
 • Bu yedi kısmın birbirleriyle paralel olduklarını söyledik.
 • Aynı zamanda bu kısımlar bir süreç içerisindeler. (Hendriksen 34-36)
 • Yani, birinci kısımdan (1-3) ikinci kısma (4-7) geçtiğimizde bir süreç olduğunu görüyoruz.
 • İkinci kısımdan (4-7) üçüncü kısma (8-11) geçtiğinizde bir süreç var.
 • Bu şekil her kısımda aynı şekilde devam ediyor.
 • Benzetmeler daha da yoğunlaşıyor,
 • Ayrıntılar daha da canlı ve belirginleşiyor,
 • Lanetler daha da korkunçlaşıyor,
 • Bereketler daha da büyüyor.
 • Her kısım bir önceki kısımdan daha yoğun hale geliyor.
 • Örneğin, 15-16’daki mühürler, 8-11’deki borazanlardan daha yoğun..
 • 8-11’deki borazanlar 4-7’deki mühürlerden daha yoğun.
 • Vahiy kitabındaki dehayı anlamaya başlıyor musunuz?
 • Bu kitabın güzelliğini görmeye başlıyor musunuz?
 • Mesih’in beden alışıyla ikinci gelişi arasında geçen tarihi, kilise tarihi olarak anlatan Vahiy kitabı sizin tarihinizi anlatıyor.
 • Kardeşler, siz nerede yaşadığınızı biliyor musunuz?
 • Dünyada yaşıyorsunuz.
 • Mesih’in beden alışı ve tekrar gelişi arasında yaşıyorsunuz.
 • Vahiy kitabında anlatılan zaman dilimi içerisinde yaşıyorsunuz.
 • Burada yazılan tarih sizin tarihinizdir.
 • Burada yazılan öykü sizin öykünüzdür.
 • Bu sahnede sizin de rolünüz var.
 • Bu sahnede sergilenen öykünün tam ortasındasınız.
 • Dışarıdan oyunu izlemek için gelen seyircilerden değilsiniz.
 • Sahnede hareket halindesiniz!
 • Bu gerçekten de sizin tarihiniz ve sizin öykünüz!
 • Vahiy kitabına sahip çıkın!
 • Bunun için, Vahiy kitabı Premilenyumcuların malı değil!
 • Onlar bu kitabı sadece gelecekte olacaklara indirgemeye çalışıyorlar.
 • Ve Vahiy kitabını bugünkü kilise için kullanılamaz duruma getiriyorlar.
 • Bu tür görüşleri aşmalı, hatta geride bırakmalıyız!
 • Vahiy kitabı Postmilenyumcuların eline de terkedilmemeli!
 • Onlar bu kitabı İS 70’te olan bir olaya indirgiyorlar. (Yeruşamlim’in Romalılar tarafından ele geçirilmesi ve tapınağın yağmalanıp yıkılması)
 • Ve Vahiy kitabını bugünkü kilise için kullanılamaz duruma getiriyorlar.
 • Bu tür görüşler Yahudilerin rüyalarıdır! (İkinci Helvetik İman Açıklaması M-11)
 • Vahiy kitabını en iyi şekilde Amilenyum görüşü açıklar.
 • Biz Vahiy kitabında geçen Bin-Yıl, Milenyum kavramının Mesih’in beden aldığı dönemle yeniden gelişi arasındaki dönem olduğunu söylüyoruz.
 • Bazılarının inandığı gibi, Mesih’in 1000 yıl boyunca İsrail’de, Yeruşalim’de hüküm süreceğini söylemiyoruz.
 • Mesih şimdi aramızda hüküm sürüyor.
 • O’nun beden alması ve ikinci gelişi arasındaki dönem 1000 yıllık dönemdir.
 • Bu dönem 1000 yıldan da uzun sürdü ve devam ediyor. (Vahiy 20:10)
 • Milenyum şimdidir!
 • Şimdi Vahiy’de bahsedilen 1000 yılın içerisindesiniz.
 • İsa Mesih’in Sevgili Kilisesi, Bu sizin tarihiniz!
 • İsa Mesih’in Vahyi bize kilisenin tarihini anlatırken,
 • Mesih’in beden aldığı zamanla ikinci gelişi arasındaki zamanı anlatırken,
 • Yukarı bakmamızı söylüyor!
 • Vahiy kitabı ‘İS 70 senesine bakın’ demiyor.
 • Vahiy kitabı gelecekte İsa’nın geleceği belli olmayan tarihe bakın demiyor!
 • Tabii ki Mesih’in gelişini bekliyoruz.
 • Fakat Vahiy kitabının amacı bu değil!
 • Vahiy kitabı aklımızın cennette olmasını istiyor.
 • Çünkü kurtuluşumuz İsa Mesih’te tamamlandı.
 • Şimdi ise tamamlanmış olan, Şimdi var olan kurtuluşumuzu yaşıyoruz!
 • Zaferimiz güvendedir – Şimdi var olan zafer!
 • Amacımız kesindir – Şimdi var olan amaç!
 • İsa Mesih’in Vahiy kitabı, aklımızı gökteki şeylere yönlendirerek bize gerçekle teselli oluyor.
 • Kutsal Yazılar, yaşamlarımızın şimdi Mesih’te saklı olduğunu söyleyerek bize teselli oluyorlar (Kol. 3:1-4)
 • Çünkü sevgili kardeşler,
 • İsa Mesih’in Kilisesi için başka bir teselli kaynağı yoktur…
 • O’nun birinci gelişi ve ikinci gelişi arasında yaşayan İsa Mesih’in Kilisesi için başka hiçbir teselli yoktur!

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Adıyla. Amin.
RAB sizi kutsasın Ve korusun; RAB aydın yüzünü size göstersin
Ve size lütfetsin; RAB yüzünü size çevirsin Ve size esenlik versin. Çölde Sayım 6:24-26

Fikret Böcek

Bu yazıda geçen konular: