Etiket - düşüş

Teoloji & Doktrin

Düşüş Tarihi Bize Günahın Ne Olduğunu Gösterir: Sadakatsizlik

Tanrı’nın bu kadar ağır bir ceza verdiği suç hafif bir suç değil, nefret edilecek ağır bir suç olduğu için, Âdem’in bütün insanlığa karşı Tanrı’nın korkunç gazabını tutuşturan sırtını dönüşünün nasıl bir günah olduğunu göz önüne almalıyız. Âdem’in günahına açgözlü bir...

Teoloji & Doktrin

Doğuştan Günahlılık Olarak İlk Günah

Âdem’in ruhsal yaşamı Yaratıcısıyla birlikte ve O’na bağlı olmaktı. O’na bu kadar yabancılaşmasıysa canının ölümüydü. Başkaldırmasıyla, göklerin ve yeryüzünün doğasının bütün düzenini saptırdığında soyunu yıkıma götürmesinde şaşılacak bir şey yoktur. Pavlus, “Yozlaşmaya tabi...