Etiket - jonathan edwards

Vaazlar

Öfkeli Tanrı’nın Elindeki Günahkarlar

“…Zamanı gelince ayakları kayacak…” (Yas. Tek. 32:35) Bu ayette, Tanrı’nın öcünün zayıf ve imansız İsrail halkı üzerinde yarattığı korkudan bahsediliyor. İsrail halkı, Tanrı’nın görünür halkıydı ve O’nun lütfu altında yaşıyorlardı. Ancak İsrailliler, Tanrı’nın tüm harika işlerinin...