Etiket - can

Teoloji & Doktrin

Can ve Yetileri; Gerçek Temel Yetiler Olarak Anlayış ve İstem

Filozoflardan “canın” tanımını yapmalarını istemek akılsızlık olur. Platon dışında içlerinden ancak biri canın ölümsüz özünü hakkıyla kabul etmiştir. Aslında diğer Sokrates’ciler da konuya değinmişlerdir ama hiç kimsenin, kendisinin ikna olmadığı bir şeyi açıkça öğretemediğini...

Teoloji & Doktrin

Canın Oluşumu Konusunda Manicilerin Hatası

Daha çok yol almadan önce, Servetus’un bu çağda bir kez daha ortaya atmaya çalıştığı Manicilerin yanılsamasının üstüne gitmeliyiz. Tanrı’nın insanın yüzüne yaşam soluğunu üflediği söylendiği [Yar. 2:7] için, ölçülemeyen boyutlardaki tanrılığın bir kısmı insana akmış gibi, canın...

Teoloji & Doktrin

Bedenin ve Canın Farklılığı

Ayrıca insanın candan ve bedenden ibaret olduğu tartışma götürmemelidir. “Can” sözcüğünden, insanın daha soylu olan ölümsüz ama yaratılmış özünü anlıyorum. Kimi zaman buna “ruh” da deniyor. Ancak bu sözcükler bir araya geldiğinde anlamları değişiyor; “ruh”...