İsa Mesih

Sonsuz Yaşamı Keşfetmek

Size bir doktor lazım! Tanrı size şöyle diyor: “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya: 57 : 18). Tanrı (size) şöyle sesleniyor(söylüyor): “Yaptıklarını gördüm, Ama onları iyileştirip yol göstereceğim” (Yeşaya 57:18). Sizce Tanrı nasıl şifa (iyileştirebilir) verir...

İncil (Yeni Antlaşma)

Yeni Antlaşma’daki Birlik ve Ayrılık

Yuhanna 17. bölümde İsa, sürüsünün “tam bir birlik içinde olması” (17:23) için dua ediyor. Ama Luka 12. bölümde ise öğrencilerine “bu dünyaya barış getirmeye değil, ayrılık getirmeye geldiğini” (Luka 12:51) söylüyor. Peki biz, birbirinden tamamen farklı ve görünüşte birbirine karşıt olan bu iki...

Teoloji & Doktrin

Vahiy Nedir? Kutsal Kitap’ın Vahiy Doğası

Vahiy kelimesi, Latince “örtüyü kaldırmak” ya da “açığa çıkarmak”  anlamına gelen “revelatio” kelimesinden gelmektedir. Bir şeyin bilinçli bir şekilde açılıncaya ya da açıklanıncaya kadar gizli ve bilinmez olarak kaldığını vurgular. Kutsal Yazılar’da vahiy için kullanılan kelimeler, “bilinmesini...