Kategori - Günah ve Bozulmuşluk

Günah ve Bozulmuşluk

Orijinal günah nedir?

Hümanizm öğretisi herkesin iyi olduğunu ve herşeyin ölçüsünün insan olduğunu öğretir. Bu nedenle, “insanlar aslında iyidir ve iyi olarak doğarlar” sözü bizlere pek yabancı gelmez. İnsanların iyi olarak doğduklarını söyleyenler insanların mükemmel olmadıklarını söyleseler de, eğitimle çevre şartları...

Günah ve Bozulmuşluk Kutsal Ruh

Silinmeyecek Günah: Kutsal Ruh’a küfür nedir?

Rabbimiz İsa Mesih insanların işlediği her tür günahın ve ettikleri her tür küfürün bağışlanabileceğini, fakat Kutsal Ruh’a karşı edilmiş olan küfürlerin bağışlanmayacağını söylemiştir (Matta 12:31-32; Markos 3:28-29; Luka 12:10). Gerçekten de Tanrı’nın seçilmişleri (Hıristiyanlar) Kutsal Ruh’a...

Günah ve Bozulmuşluk

Bütün günahlar Tanrı için eşit midir?

İsa, Matta 5:21-28’de, zina etmeyi yüreğinizde şehvet tutmakla ve adam öldürmeyi yüreğinizde nefret olmasıyla eşit tutar. Ancak bu, günahların eşit olduğu anlamına gelmez. İsa’nın Ferisiler’e açıklamaya çalıştığı şey, günah olan bir şeyi gerçekleştirmeden onu sadece yapmak isteseniz bile bunun hâlâ...

Günah ve Bozulmuşluk

Bir şeyin günah olup olmadığını nasıl bilebilirim?

Bu soru, Kutsal Kitap’ın kesinlikle sözünü edip günah olduğunu bildirdiği şeyler ve Kutsal Kitap’ın direkt olarak ele almadığı şeyler olmak üzere iki konu ele alınarak açıklanabilir. Süleyman’ın Özdeyişleri 6:16-19, Galatyalılar 5:19-21, ve 1 Korintliler 6:9-10 Kutsal Yazılar’da yer alan çeşitli...