Etiket - kutsal yasa

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

On Emir

Birinci buyruk: “Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrın YAHVE Ben’im. Karşımda başka ilahların olmayacaktır”. Tanrı’nın yetkisini insanlara gösterdiği kelime “Tanrın” kelimesinde bulunmaktadır. Herşeyin üzerindeki, kendinde varoluşa sahip olan ve var olan herşeyi devam ettiren...

Teoloji & Doktrin

Ahlaki Yasa

Tanrı kendi doğru standartlarına ilişkin gerçek bilgiyi bizlere vermek için Yasayı kullanır. Ona tapınacak ve kendimizi alçaltacağız. Bizler üzerinde hükmetme hakkını belirterek, hakkettiği üzere bizleri O’na tapınmaya çağırır ve bizlere kendi iyiliğinin standardını göstererek, doğru olanı yapmak...

Teoloji & Doktrin Tevrat (Eski Antlaşma)

Yasa’nın Amacı

Yasa dahil olmak üzere tüm Eski Ahit antlaşması, Tanrı’yı arzulamayı teşvik etmek için verilmişti. Yasa, gerçeğin bir görüntüsüydü ancak geçiciydi. Tanrı yanan yağların kokusunu ya da günahları ortadan kaldıramayan hayvanların kanının dökülmesini gerçekten istememişti. 1. Samuel kitabı kadar erken...